20 rocznica odejścia do Pana ks. Antoniego Kmiecika

20 rocznica odejścia do Pana ks. Antoniego Kmiecika

17 sierpnia minęła 20 rocznica odejścia do Pana ks. Antoniego Kmiecika, dyrektora krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych w latach 1990-2000. W dniu 25 września br. w Tęgoborzy w parafii św. Stanisława Biskupa odbyła się Msza Święta z udziałem księży, którzy w roku 1972...

Wyrok w zawieszeniu – 26 niedziela zwykła A

Wyrok w zawieszeniu – 26 niedziela zwykła A

I czytanie: Ez 18, 25–28 Tydzień temu pierwsza lektura z Księgi Izajasza była próbą postawienia Izraelitów w prawdzie. Ludzie starotestamentalni mieli wiarę, ale nie odkryli jeszcze pełnego obrazu Boga. Lękali się więc Go, okłamywali, stosowali wymówki. Uderzał w nich...

Kult bł. Rodziny Ulmów dotarł do Urugwaju

Kult bł. Rodziny Ulmów dotarł do Urugwaju

Fot. PDM 10 września br. w Markowej została beatyfikowana rodzina Ulmów. Wśród ich czcicieli w Urugwaju znaleźli się państwo Moreira, którzy na własny koszt wydrukowali obrazek z wizerunkiem rodziny Ulmów i ułożoną przez siebie modlitwą. Stali się misjonarzami w swoim...

Nagła zmiana akcji – 25 niedziela zwykła A

Nagła zmiana akcji – 25 niedziela zwykła A

I czytanie: Iz 55, 6–9 Wszystko, co Bóg stwarza, istnieje po to, aby Stwórca przybliżył się do stworzenia. Pan pragnie, aby rzeczywistość, która wychodzi spod Jego ręki, miała charakter jednoczący, czyli zbliżający jednych do drugich. Bóg nie chce odpychać, nie chce...

Misyjna sobota w Łagiewnikach

Misyjna sobota w Łagiewnikach

16 września w bazylice Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach wierni modlili się za misje i w papieskiej intencji na bieżący miesiąc. Modlitwę rozpoczęto Koronką do Miłosierdzia Bożego, do której rozważania przygotował ks. Stanisław Tylka, a następnie...

Twarzą w twarz – 24 niedziela zwykła A

Twarzą w twarz – 24 niedziela zwykła A

I czytanie: Syr 27, 30–28, 7 Są ludzie wierzący, którzy rozum traktują jak zagrożenie, w efekcie wyrządzając szkodę duchowości. Jak dobrze więc, że dużą część Objawienia spisanego w Piśmie Świętym stanowią księgi łączące doświadczenie wewnętrzne z doświadczeniem...

Modlimy się za ofiary kataklizmów w Libii i Maroku

Modlimy się za ofiary kataklizmów w Libii i Maroku

Podczas środowej audiencji generalnej Ojciec Święty Franciszek zaapelował o modlitwę i solidarność wobec dotkniętych klęskami żywiołowymi Libii i Maroka, a także o pokój na Ukrainie. O ciężkim czasie dla wszystkich mieszkańców Maroka mówi o. Symeon Stachera OFM,...

Zebranie PDM i innych środowisk misyjnych 2023

Zebranie PDM i innych środowisk misyjnych 2023

Zebranie PDM i innych środowisk misyjnych 2023 Wprowadzenie w tematykę tegorocznego Światowego Dnia Misyjnego (Niedzieli Misyjnej), który będziemy przeżywać 22 października pod hasłem „Misje sercem Kościoła”, oraz szukanie nowych dróg we współpracy misyjnej Kościoła w...

Spotkanie redakcji „Misji Dzisiaj” i „Różańca”

Spotkanie redakcji „Misji Dzisiaj” i „Różańca”

29 sierpnia miało miejsce przyjacielskie spotkanie online redakcji „Misji Dzisiaj” i „Różańca”, miesięcznika formacyjnego Wydawnictwa Sióstr Loretanek. Siostra Emmanuela Stachurska CSL, sekretarz redakcji, przedstawiła proces powstawania numeru „Różańca”, opowiedziała...

Do dna duszy – 22 niedziela zwykła A

Do dna duszy – 22 niedziela zwykła A

I czytanie: Jer 20, 7–9 O ile współcześni badacze biblijni podejrzewają, a może nawet dowodzą, że jest trzech autorów Księgi Izajasza, o tyle bez wątpienia jeden i ten sam pisarz skomponował sąsiedni tekst ze zwoju Jeremiasza. To on dyktuje wszystkie słowa swojemu...

Trwają zapisy na jesienne zebranie w Częstochowie [PROGRAM]

Trwają zapisy na jesienne zebranie w Częstochowie [PROGRAM]

Do 31 sierpnia trwają zapisy na tegoroczne spotkanie w Częstochowie. W zebraniu udział biorą dyrektorzy diecezjalni PDM, referenci i referentki misyjne w zgromadzeniach zakonnych oraz osoby związane w różnoraki sposób z dziełem misyjnym. Chcemy zawierzać Matce Bożej...

Sierpniowa misyjna sobota w Krakowie-Łagiewnikach

Sierpniowa misyjna sobota w Krakowie-Łagiewnikach

Święty Jan Paweł II podczas swej ostatniej pielgrzymki do Polski, 17 sierpnia 2002 r., konsekrował ołtarz w nowej świątyni i dokonał aktu zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu. Ta uroczystość odbyła się w Krakowie-Łagiewnikach w trzecią sobotę miesiąca, zwaną...

Przyjaciel PDM – ks. Louis Mbuyeh pozdrawia z Kamerunu

Przyjaciel PDM – ks. Louis Mbuyeh pozdrawia z Kamerunu

  Ks. Louis Mbuyeh jest najstarszym  z ośmiorga dzieci. Święcenia kapłańskie otrzymał 9 kwietnia 2010 r. w diecezji Kumbo w północno-zachodnim regionie Kamerunu. Diecezja została utworzona 18 marca 1982 roku,  przez papieża Jana Pawła II, która została wydzielona z...

Sługa Boży Adolf Piotr Szelążek

Sługa Boży Adolf Piotr Szelążek

1 sierpnia 1865 roku przyszedł na świat sługa Boży Adolf Piotr Szelążek, biskup pomocniczy diecezji płockiej (1918-1925) i sufragan diecezji łuckiej na Wołyniu (1925-1950). To ważna postać także dla Papieskiej Unii Misyjnej, ponieważ był jej pierwszym sekretarzem...

Zaproszenie do Leśnej Podlaskiej

Zaproszenie do Leśnej Podlaskiej

26 sierpnia br. w Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej w Leśnej Podlaskiej (diec. siedlecka) po raz kolejny odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca. Zaproszeni są w szczególności zelatorzy i członkowie róż różańcowych, ale także wszyscy, którym...

Misje na kołach

Misje na kołach

Wspomnienie św. Krzysztofa, które obchodzimy 25 lipca, znane jest i bliskie wszystkim kierowcom. Ten święty bowiem jest ich patronem! Tym samym jest to święto patronalne MIVA Polska. Czym jest ta organizacja i dlaczego patronuje jej święty Krzysztof wyjaśni nam jej...

Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa i Akcja św. Krzysztof

Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa i Akcja św. Krzysztof

W dniach 23-30 lipca przeżywamy XXIV Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa i Akcję św. Krzysztof 1 gr za 1 km szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. Jest on obchodzony pod hasłem „Z Kościołem na misyjnych drogach”. Organizatorem jest MIVA Polska. Każdy...

PDM na gruzińskiej ziemi

PDM na gruzińskiej ziemi

Od 10 lipca ks. Maciej Będziński, dyrektor krajowy PDM, wraz z ks. Jarosławem Tomaszewskim, sekretarzem krajowym PDRW i PDPA, przebywają w Gruzji. Pojechali tam na zaproszenie ks. Dariusza Komadowskiego, pracującego w Gori, a pochodzącego z diecezji...

Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

6 lipca w Kościele obchodzimy wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, która poświęciła życie działalności misyjnej. Wspierała misjonarzy ewangelizujących w Afryce, zabiegając o potrzebne dla nich środki i pomoc finansową. Odkrywając nowe drogi współpracy misyjnej,...

Papieska intencja modlitewna – lipiec 2023

Papieska intencja modlitewna – lipiec 2023

Módlmy się, aby katolicy umieścili w centrum swego życia celebrację Eucharystii, która dogłębnie przemienia relacje międzyludzkie i otwiera na spotkanie z Bogiem i z naszymi braćmi i siostrami. O rozbudzenie „eucharystycznego zdumienia”. PRZEMIANA SERCW encyklice...

Szkoła Animatorów Misyjnych 2023

Szkoła Animatorów Misyjnych 2023

Od wtorku 27 czerwca w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie trwa Szkoła Animatorów Misyjnych I stopnia, organizowana przez Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce. Spotkanie zakończy się 30 czerwca. Szkoła Animatorów Misyjnych to okazja, by zrozumieć sens misji Kościoła i...

Święta ignorancja – 12 niedziela zwykła A

Święta ignorancja – 12 niedziela zwykła A

I czytanie: Jer 20, 10–13 Jeremiasz – zaraz po Izajaszu – jest drugim z tak zwanych proroków wielkich Starego Testamentu. Jego misja jest niezwykła. Nie dość, że otrzymuje prorockie powołanie, to jeszcze zaliczony zostanie do katalogu profetów wybitnych. To ci mężowie...

Wakacyjny Zjazd Misjonarzy 2023

Wakacyjny Zjazd Misjonarzy 2023

Fot. arch. CFM Zakończył się Wakacyjny Zjazd Misjonarzy, który odbywał się w dniach 19-22 czerwca w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Wzięło w nim udział 60 osób, zarówno duchownych, jak i świeckich. Wśród nich byli biskupi z terenów misyjnych: z Papui-Nowej...

Potrzebujemy biblijno-misyjnej odnowy

Potrzebujemy biblijno-misyjnej odnowy

„Kręgi biblijne nie mogą istnieć bez misji, tak jak grupy misyjne nie mogą istnieć bez słowa Bożego, ponieważ prawdziwe zagłębienie się w słowo Boże prowadzi do odkrycia misyjnej natury Kościoła” – powiedział podczas wczorajszego spotkania on-line z dyrektorami i...

Obrona pracy doktorskiej chińskiego kapłana

Obrona pracy doktorskiej chińskiego kapłana

  12 czerwca 2023 r. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr. lic. Shi Xiaowang, duszpasterza chińskich katolików w Polsce. Praca na temat „Duszpasterstwo imigrantów chińskich w Polsce w latach 2000-2020” została napisana w Katedrze Misjologii na...

Samotny szczyt – 11 niedziela zwykła A

Samotny szczyt – 11 niedziela zwykła A

I czytanie: Wj 19, 2–6a Dziewiętnasty rozdział niepowtarzalnej w swej treści i tak znaczącej dla historii zbawienia Księgi Wyjścia to duchowa introdukcja przed zawarciem przymierza z Bogiem. Nie chodzi tu o byle pakt, układ lub krótkotrwałe zobowiązanie. Przymierze...

Misyjny dzień u saletynów

Misyjny dzień u saletynów

fot. PDM W niedzielę, 11 czerwca 2023 r., z alumnami i wychowawcami Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów w Krakowie spotkał się ks. Maciej Będziński, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Na zakończenie dnia skupienia dla...

Formacja, modlitwa i integracja

Formacja, modlitwa i integracja

Trwają zapisy na tegoroczną Szkołę Animatorów Misyjnych I stopnia. Odbędzie się ona w dniach 27-30 czerwca w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Szkoła Animatorów Misyjnych to okazja, by zrozumieć sens misji Kościoła i poznać Papieskie Dzieła Misyjne oraz inne...

Walne zebranie Stowarzyszenia Sinicum 2023

Walne zebranie Stowarzyszenia Sinicum 2023

25 maja 2023 r. w domu Zgromadzenia Słowa Bożego w Warszawie odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia Sinicum im. Michała Boyma SJ. Zebranie rozpoczęto modlitwą za Kościół w Chinach. Przewodniczył mu o. Jacek Gniadek SVD, prezes Sinicum, który odczytał sprawozdanie z...

Dzień Cierpienia w Intencji Misji

Dzień Cierpienia w Intencji Misji

28 maja 2023 r., w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, obchodzimy Dzień Cierpienia w Intencji Misji. Wzrok wiary sięga poza horyzont materialnych zdarzeń. Jeśli ktoś sądzi, że misja idzie do przodu, bo katecheci, zakonnicy lub księża zdzierają sobie gardło dla...

Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach

Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach

24 maja, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych (w Chinach liturgiczne święto Matki Bożej z Sheshan), Kościół powszechny modli się w sposób szczególny za Kościół w Chinach. Centralne nabożeństwo w intencji Kościoła w Państwie Środka odbyło się...

Żyjcie tak, by inni mogli rozpoznać w was uczniów Chrystusa

Żyjcie tak, by inni mogli rozpoznać w was uczniów Chrystusa

Podczas środowej audiencji na placu św. Piotra papież Franciszek powiedział do Polaków: Pozdrawiam serdecznie Polaków. W dniu dzisiejszym wspominamy Matkę Bożą Wspomożycielkę Wiernych. Niech Ona, Matka Pocieszenia, wyjedna Kościołowi w Polsce, pasterzom i wiernym, a...

Zapisz się na Szkołę Animatorów Misyjnych

Zapisz się na Szkołę Animatorów Misyjnych

W dniach 27-30 czerwca w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie odbędzie się Szkoła Animatorów Misyjnych I stopnia. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą i animacją misyjną. Uczestników czekają ciekawe wykłady, warsztaty i praca w grupach. Poznają strukturę...

180. urodziny PDMD!!!

180. urodziny PDMD!!!

Zastanawialiście się kiedyś, jak duży musiałby być tort, żeby zmieściło się na nim 180 świeczek? Taki właśnie tort należy się dzisiaj każdej i każdemu z tych, którzy zaangażowani są w działalność Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci! To dlatego, że obchodzi ono właśnie...

Rekolekcje w Gietrzwałdzie

Rekolekcje w Gietrzwałdzie

W dniach 12-14 maja br. w Gietrzwałdzie (archidiec. warmińska) odbyły się rekolekcje dla członków Żywego Różańca. Na zaproszenie domu rekolekcyjnego „Domus Mariae” w Gietrzwałdzie rekolekcje poprowadzili dyrektor krajowy PDM ks. dr Maciej Będziński oraz sekretarz...

Aplikacja na telefon „Żywy Różaniec”

Aplikacja na telefon „Żywy Różaniec”

Z inicjatywy Papieskich Dzieł Misyjnych powstała aplikacja „Żywy Różaniec”, która jest pomocnym narzędziem dla wszystkich modlących się na różańcu, a zwłaszcza dla osób należących do Żywego Różańca, w tym także do Różańca Rodziców. Paulina Jaricot tworzyła Żywy...

Miara wartości – V niedziela wielkanocna A

Miara wartości – V niedziela wielkanocna A

I czytanie: Dz 6, 1–7 Dzieje Apostolskie to dokument optymistyczny, ale nie naiwny. Łukasz, autor kroniki początków Kościoła, daje nadzieję, a jednocześnie wiernie opisuje sytuację wspólnoty, reakcje ludzi i przeżycia uczniów Pana. Lekarz i pisarz w jednym, ogarnia...

Misja dzieci w duchu PDMD.

Misja dzieci w duchu PDMD.

Obchodzimy w tym roku 180 rocznicę powstania Dzieła Świętego Dziecięctwa Misyjnego, dziś znanego jako Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. Założone w 1843 roku we Francji obecne jest aktualnie w 121 krajach świata. Charyzmat i duchowość PDMD są wciąż aktualne i niezwykle...

Papież wzywa do odwagi i ofiarności

Papież wzywa do odwagi i ofiarności

Podczas środowej audiencji na placu św. Piotra papież Franciszek pozdrowił Polaków i zachęcił do czerpania odwagi i ofiarności ze świadectwa życia polskich męczenników. Pełny tekst pozdrowień: Pozdrawiam serdecznie polskich pielgrzymów. Już za kilka dni, w Narodowym...

Najbliższe wydarzenia misyjne

Najbliższe wydarzenia misyjne

25 kwietnia br. w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski odbyło się spotkanie prasowe z przedstawicielami mediów się. Na spotkaniu zostały zaprezentowane najbliższe wydarzenia Kościoła w Polsce, m.in. Niedziela Dobrego Pasterza (30 kwietnia), która rozpocznie Tydzień...

WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ – Rozkwit powołań: misyjne stowarzyszenia życia apostolskiego liczą 1300 misjonarzy i ponad 1000 kleryków pochodzenia afrykańskiego

WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ – Rozkwit powołań: misyjne stowarzyszenia życia apostolskiego liczą 1300 misjonarzy i ponad 1000 kleryków pochodzenia afrykańskiego

„Misja rozpoczynająca się od Afryki” to główny temat debat podczas Kontynentalnego Spotkania Stowarzyszeń Misyjnych Życia Apostolskiego, które kończy się w piątek 21 kwietnia w Abidżanie. Podczas czterodniowego seminarium studyjnego przełożeni i wikariusze generalni...

Alleluja! Nasz Pan Żyje!

Alleluja! Nasz Pan Żyje!

 Niech czas uroczystego świętowania pomaga nam odkrywać tajemnicę Chrystusowego Kościoła jako wspólnoty wiary.Niech Zmartwychwstały zawsze rozpala serca uczniów-misjonarzy, byśmy byli gotowi do wyruszenia z Nim w drogę.Niech zwycięża prawda Bożej miłości!...

XIV Pielgrzymka do Loretto

XIV Pielgrzymka do Loretto

Plakat XIV Pielgrzymki do Loretto „Przy sercu Matki” to hasło XIV Pielgrzymki Czytelników miesięcznika „Różaniec” i Członków Rodziny Loretańskiej, która odbędzie się w rocznicę objawień fatimskich, 13 maja br. Pielgrzymi spotkają się w sanktuarium Matki Bożej...

Błysk w oku – Niedziela Zmartwychwstania A

Błysk w oku – Niedziela Zmartwychwstania A

I czytanie: Dz 10, 34a. 37–43 Piotr przemawia w domu Korneliusza. Kim jest właściciel domu? Według 10 rozdziału Dziejów Apostolskich Korneliusz to rzymski oficer, setnik oddziału nazywanego kohortą italską. Jest nawróconym na chrześcijaństwo poganinem. Co ważne,...

Misjonarz na Post 2023 – podsumowanie

Misjonarz na Post 2023 – podsumowanie

Dobiega końca dziesiąta edycja akcji „Misjonarz na Post”. W tym roku wzięło w niej udział ponad 52 tys. osób, które wspierały duchowo wylosowaną misjonarkę lub misjonarza z Polski modlitwą, ofiarowanym cierpieniem bądź postem. Do włączenia się w tę inicjatywę zachęcał...

Papieska intencja modlitewna – kwiecień

Papieska intencja modlitewna – kwiecień

Módlmy się o budowanie kultury pokoju i niestosowania przemocy poprzez ograniczenie dostępu do broni państw i obywateli. fot. M. Titaniec BARBARZYŃSTWO AGRESORÓW Kultura pokoju i niestosowania przemocy to kultura euroatlantycka. USA i Kanada oraz bogate państwa...

Raport o prześladowaniach religijnych na świecie

Raport o prześladowaniach religijnych na świecie

29 marca 2023 r. w siedzibie KEP podczas konferencji prasowej nt. „Wolność religijna – prawo a rzeczywistość” został omówiony m.in. raport Open Doors dotyczący prześladowań religijnych na świecie. fot. M. Krystecka/PDM Przedstawiciel organizacji Open Doors Polska,...

Nieustanna pomoc dla Ukrainy

Nieustanna pomoc dla Ukrainy

W ostatnim tygodniu z transportem darów na Ukrainę udał się bp kielecki Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji KEP ds. Misji. Od samego początku diecezja kielecka bardzo mocno angażuje się w pomoc uchodźcom oraz tym, którzy pozostali w ogarniętym wojną kraju. fot. ks....

Wspierajcie nadal braci na Ukrainie

Wspierajcie nadal braci na Ukrainie

„Wspierajcie nadal waszych cierpiących braci i siostry na Ukrainie i z umęczonej Ukrainy” – zaapelował do Polaków papież Franciszek podczas środowej audiencji. W swoich słowach nawiązał również do zbliżającego się czasu rozważania Męki Pańskiej i dawania świadectwa...

Wolne miejsce dla przyjaciela – Niedziela Palmowa A

Wolne miejsce dla przyjaciela – Niedziela Palmowa A

I czytanie: Iz 50, 4–7 Niedziela Męki Pańskiej określana jest również zgodnie z tradycją mianem Niedzieli Palmowej. Pierwszy z obrzędów tej uroczystości to poświęcenie gałązek na pamiątkę znaku, jaki podnosił tłum, aby uczcić Jezusa wjeżdżającego w tryumfie do...

18. rocznica śmierci Karola Wojtyły

18. rocznica śmierci Karola Wojtyły

2 kwietnia 2023 r. przypada 18. rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Tego dnia w wielu miastach odbędą się marsze papieskie i nabożeństwa ku czci świętego. Do włączenia się w te wydarzenia zachęca generał Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II, Krzysztof Wąsowski....

Wnętrze pustego grobu – V Niedziela Wielkiego Postu A

Wnętrze pustego grobu – V Niedziela Wielkiego Postu A

I czytanie: Ez 37, 12–14 Rozdział 37 wspaniałej, dumnej, a nawet heroicznej księgi proroka Ezechiela to być może jeden z najbardziej znanych jej fragmentów. Nazywa się go często hymnem lub wizją odrodzenia narodu wybranego. W ogóle tekst Ezechiela bez wątpienia nosi...

24 marca – Dzień Misjonarzy Męczenników

24 marca – Dzień Misjonarzy Męczenników

Czad. Fot. ks. Tomasz Atłas 24 marca obchodzimy Dzień Misjonarzy Męczenników, który jest dniem pamięci i modlitwy za misjonarki, misjonarzy i wolontariuszy, którzy ponieśli śmierć w czasie posługi misyjnej. Jest też dniem postu i modlitwy w intencji dzieła misyjnego...

Każde życie jest święte i nienaruszalne

Każde życie jest święte i nienaruszalne

Papież Franciszek, pozdrawiając Polaków podczas środowej audiencji ogólnej, nawiązał do Dnia Świętości Życia obchodzonego w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Słowa papieża: Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków, a szczególnie pracowników, wolontariuszy i...

Oko duszy – IV niedziela Wielkiego Postu A

Oko duszy – IV niedziela Wielkiego Postu A

I czytanie: 1 Sm 16, 1b. 6–7. 10–13b Dwie wielkie i znaczące księgi proroka Samuela przyporządkowane są w Biblii do kategorii kronik spisujących dzieje monarchii hebrajskiej. Tak nazywa te teksty wielu badaczy Pisma Świętego. Są to zapiski o szczególnym charakterze,...

Nowy sekretarz Dykasterii ds. Ewangelizacji

Nowy sekretarz Dykasterii ds. Ewangelizacji

15 marca 2023 r. papież Franciszek mianował abpa Fortunatusa Nwachukwu sekretarzem Dykasterii ds. Ewangelizacji, Sekcji ds. Pierwszej Ewangelizacji i Nowych Kościołów Partykularnych. Abp Nwachukwu zastąpi abpa Protase Rugambwę, który pełnił funkcję sekretarza od...

Różnorodność posług, ale jedność misji

Różnorodność posług, ale jedność misji

Do większego i wspólnego zaangażowania w nową ewangelizację wezwał dzisiaj wszystkich Polaków papież Franciszek podczas audiencji na placu św. Piotra. Słowa papieża: Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Sobór Watykański II przypomina nam, że wszyscy ochrzczeni są...

„Dziedzictwo Papieża Franciszka” – 10 lat pontyfikatu

„Dziedzictwo Papieża Franciszka” – 10 lat pontyfikatu

13 marca br. przypada dziesiąta rocznica pontyfikatu papieża Franciszka. Z okazji papieskiego jubileuszu został wydany w Polsce wywiad-książka pt. „Dziedzictwo papieża Franciszka”. Ojciec prof. Zdzisław Kijas odpowiada na pytania redemptorysty o. Piotra Koźlaka. W ten...

Z misjonarzami budujemy Kościół

Z misjonarzami budujemy Kościół

„Z misjonarzami budujemy Kościół” – to hasło tegorocznej Niedzieli Ad Gentes, którą w Polsce przeżywamy w drugą niedzielę Wielkiego Postu. Jest to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. źródło:...

Misyjny różaniec

Misyjny różaniec

Zachęcamy duszpasterzy, członków Żywego Różańca, animatorów misyjnych oraz katechetów do skorzystania z dużego różańca w kolorach misyjnych dla ożywienia ducha misyjnego w parafiach i wspólnotach. Misyjny duży różaniec (dł. 175 cm) może być pomocny do animacji...

Modlimy się o pokój na Ukrainie

Modlimy się o pokój na Ukrainie

Przewodniczący KEP zaapelował, by w piątek, 24 lutego, w rocznicę rosyjskiej napaści na Ukrainę, we wszystkich kościołach w Polsce wierni modlili się o sprawiedliwy pokój w Ukrainie. Abp Gądecki poprosił również, aby w niedzielę 26 lutego po każdej Mszy św....

Misjonarz na Post 2023

Misjonarz na Post 2023

W Środę Popielcową rusza akcja duchowego wsparcia misjonarzy proponowana przez portal Misyjne.pl i redakcję dwumiesięcznika „Misyjne Drogi”. źródło: misyjne.pl Do udziału w tegorocznej akcji i do modlitwy za polskich misjonarzy, szczególnie tych, którzy głoszą...

Głoście Jezusa i dzielcie się Nim!

Głoście Jezusa i dzielcie się Nim!

Podczas dzisiejszej audiencji generalnej papież Franciszek zauważył, że znajduje się na niej wielu Polaków. W słowach skierowanych do polskich pielgrzymów wezwał do odważnego głoszenia Ewangelii, szczególnie tym, którzy nie spotkali jeszcze żywego Boga. Pełny tekst:...

Dzieci Komunijne Dzieciom Misji 2023 – PLAKAT

Dzieci Komunijne Dzieciom Misji 2023 – PLAKAT

Temat tego roku duszpasterskiego brzmi: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Dlatego i my podczas Pierwszej Komunii Świętej pragniemy pamiętać o tym, że Kościół jest jeden na całym świecie! Jak co roku przygotowaliśmy obrazek i plakat. Kryje on w sobie wiele znaczeń! JEZUS...

Odpust w Centrum Formacji Misyjnej

Odpust w Centrum Formacji Misyjnej

14 lutego 2023 r. w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie miała miejsce uroczystość odpustowa św. Cyryla i Metodego, patronów CFM i miejscowej kaplicy. Zebranych przywitał ks. Eugeniusz Szyszka, dyrektor Centrum Formacji Misyjnej: „Gromadzimy się, aby dziękować Bogu...

W poziomie i w pionie – VI niedziela zwykła A

W poziomie i w pionie – VI niedziela zwykła A

I czytanie: Syr 15, 15–20 Dzieło niejakiego Jezusa, syna Syracha, bardzo wielopoziomowe i ciekawe, zostało spisane w języku hebrajskim, około roku 180 przed Chrystusem. Należy do tzw. literatury mądrościowej Starego Testamentu. Nosi w sobie spójnego ducha wiary i...

Rada Krajowa Papieskich Dzieł Misyjnych

Rada Krajowa Papieskich Dzieł Misyjnych

W Skorzeszycach odbyła się Rada Krajowa Papieskich Dzieł Misyjnych. Do diecezji kieleckiej przyjechało 17 kapłanów z 16 diecezji, dyrektor krajowy PDM ks. Maciej Będziński, sekretarze poszczególnych Dzieł oraz dyrektor wydawnictwa Missio-Polonia. fot. arch. PDM W...

Mamy Różę bł. Pauliny Jaricot

Mamy Różę bł. Pauliny Jaricot

Róża bł. Pauliny Jaricot. Fot. Cezary Wanko. 5 lutego br. w parafii św. Mikołaja w Wysokiej (diec. radomska) w uroczysty sposób zawiązała się nowa róża Żywego Różańca. Jest to owoc misji parafialnych głoszonych w marcu 2022 r. przez ks. Macieja Będzińskiego, dyrektora...

Świadkowie wiary w Kościele i w świecie

Świadkowie wiary w Kościele i w świecie

2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego, obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Z tej okazji przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Konferencji Episkopatu Polski skierował do wiernych list pt. „Wierzę w...

Seminarium w peruwiańskiej dżungli

Seminarium w peruwiańskiej dżungli

Dyrektor krajowy PDM ks. Maciej Będziński i sekretarz krajowy PDRW i PDPA ks. Jarosław Tomaszewski udali się w podróż do Ameryki Południowej. Odwiedzili Peru, Argentynę i Urugwaj. Księża zajrzeli też do Wyższego Seminarium Duchownego w peruwiańskim Iquitos. Jest to...

Równe szanse – V niedziela zwykła A

Równe szanse – V niedziela zwykła A

I czytanie: Iz 58, 7–10 Tekst proroka Izajasza jest bardzo bliski wszystkim czerpiącym modlitwą ze źródła Bożego słowa. Pojawia się nader często, co nie trudno zauważyć, w liturgii Kościoła. Mimo przypuszczalnie trzech różnych autorów, intuicja zwoju Izajasza idzie...

Papieska intencja modlitewna – luty

Papieska intencja modlitewna – luty

Módlmy się, aby parafie, w których centralne miejsce zajmuje komunia, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterskimi i otwartymi na najbardziej potrzebujących. fot. arch. misjonarzy kombonianów ZAPROSZENIE DO OTWARTOŚCI Od początku pontyfikatu papież...

Pierwsze piątki darem dla misji

Pierwsze piątki darem dla misji

Papież Franciszek w orędziu na XXXI Światowy Dzień Chorego przypomina nam o wyroczni proroka Ezechiela: „Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko – wyrocznia Pana Boga. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę,...

Szczęście, którego pragniemy, pochodzi od Boga

Szczęście, którego pragniemy, pochodzi od Boga

Papież, pozdrawiając Polaków podczas środowej audiencji generalnej, nawiązał w swoich słowach do minionej Niedzieli Słowa Bożego. Pełny tekst pozdrowień: Pozdrawiam serdecznie polskich pielgrzymów. Miniona niedziela była Niedzielą Słowa Bożego. Jako uczniowie Jezusa...

Ubogie szczęście – IV niedziela zwykła A

Ubogie szczęście – IV niedziela zwykła A

I czytanie: Sof 2, 3; 3, 12–13 Imię proroka Sofoniasza jest dość popularne i stosunkowo często występuje w innych częściach Starego Testamentu. Oznacza po hebrajsku: Jahwe ochronił. Ze współczesnych badań wynika, że ów prorok z tzw. katalogu mniejszych nie był Żydem,...

III niedziela zwykła – Niedziela Słowa Bożego 

III niedziela zwykła – Niedziela Słowa Bożego 

Medytowanie ma nam pomóc w rozumieniu Słowa Bożego i przeżywaniu niedzielnej Eucharystii. Rozważania przygotowuje ks. Jarosław Tomaszewski – sekretarz krajowy PDRW i PDPA. AUTONOMIA CHRZEŚCIJAŃSKA I czytanie: Iz 8, 23b–9,3 Cała Księga Izajasza to aż 66 rozdziałów...

Nawrócenie św. Pawła Apostoła

Nawrócenie św. Pawła Apostoła

W piątkowej audycji „Misyjny Budzik” usłyszymy o postaci św. Pawła Apostoła, z okazji święta jego nawrócenia, które przypada 25 stycznia. S. Aleksandra Szyborska PDDM zapyta ks. Tomasza Wasilewskiego z Towarzystwa Świętego Pawła: Dlaczego św. Pawła nazywa się...

Prośmy o dar pasterskiej gorliwości dla kapłanów

Prośmy o dar pasterskiej gorliwości dla kapłanów

Papież Franciszek podczas cotygodniowej audiencji generalnej skierował słowa pozdrowienia do Polaków. Pełny tekst pozdrowień: Pozdrawiam serdecznie obecnych tu Polaków! W waszych domach i parafiach rozbrzmiewają jeszcze tradycyjnie kolędy, trwają wizyty...

Wspomnienie bł. o. Pawła Manny

Wspomnienie bł. o. Pawła Manny

Dziś, 16 stycznia, Kościół katolicki wspomina w liturgii o. Pawła Mannę, włoskiego misjonarza i animatora, założyciela Papieskiej Unii Misyjnej. W tym roku przypada 151. rocznica jego urodzin. O. Manna często powtarzał, że jeśli cały Kościół nie będzie misyjny, to nie...

Wielcy niepozorni – II niedziela zwykła A

Wielcy niepozorni – II niedziela zwykła A

I czytanie: Iz 49, 3. 5–6 Mniej więcej do XVIII wieku sądzono, że całą Księgę Izajasza napisał jeden człowiek. Po prostu taki był stan ówczesnej wiedzy biblijnej i badawczej w ogólności. Wraz z początkiem czasu nowożytnego dzięki analizie stylu i kontekstu...

„Niech wiara Benedykta XVI pobudza do duchowego wzrostu”

„Niech wiara Benedykta XVI pobudza do duchowego wzrostu”

Papież Franciszek zachęca Polaków, aby czerpali z wiary i nauczania Benedykta XVI Pełny tekst pozdrowień: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W minionych dniach dziękowaliśmy Bogu za osobę, nauczanie i przykład papieża seniora Benedykta XVI. Niech jego wiara pobudza was do...

9 stycznia – bł. Pauliny Jaricot

9 stycznia – bł. Pauliny Jaricot

Paulina Jaricot została beatyfikowana 22 maja 2022 r. w Lyonie. Od 2023 r. każdego 9 stycznia będziemy obchodzić w Kościele liturgiczne wspomnienie bł. Pauliny Jaricot. bł. Paulina Jaricot Założycielka Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary Paulina była najmłodszym...

Kolędujemy!

Kolędujemy!

W wielu parafiach 26 grudnia zostali posłani kolędnicy misyjni. Możemy ich spotkać na ulicach naszych miast i wiosek, w szkołach, kościołach, domach pomocy społecznej czy nawet w urzędach. Niektórzy już skończyli kolędowanie, inni wciąż są w drodze, jeszcze inni...

Niedziela Chrztu Pańskiego – Rok A

Niedziela Chrztu Pańskiego – Rok A

„Wierzę na Słowo” to inicjatywa, w której co tydzień metodą Lectio Divina rozważamy liturgię słowa na daną niedzielę. Rozważania przygotowuje ks. Jarosław Tomaszewski – sekretarz krajowy PDRW i PDPA. O ŁAGODNEJ PRZEMIANIE PO TWARDEJ POKUCIE I czytanie: Iz 42, 1–4. 6–7...

Papież zapewnia o modlitwie za Polaków

Papież zapewnia o modlitwie za Polaków

Podczas środowej audiencji papież Franciszek zachęcił Polaków do powierzania siebie Panu. Pełny tekst: Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Bracia i siostry, na progu nowego roku zawierzmy siebie Panu. Jego słowo jest lampą dla naszych kroków i światłem na...

Podsumowanie roku 2022 w PDM

Podsumowanie roku 2022 w PDM

Rok 2022 był wyjątkowy dla Papieskich Dzieł Misyjnych. Nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Świętowaliśmy 400-lecie powołania do życia Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, 200-lecie powstania Dzieła Rozkrzewiania Wiary, setną rocznicę podniesienia Dzieła...

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – rok A

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – rok A

Rozważania Lectio Divina na niedziele przygotowuje ks. Jarosław Tomaszewski – sekretarz krajowy PDRW i PDPA. O WIELKICH, ŻYCIOWYCH PRAGNIENIACH I czytanie: Lb 6, 22–27. Tekst starotestamentalnej Księgi Liczb, dany przez Matkę Kościół wierzącym na modlitwę wewnętrzną...

Odszedł do Pana śp. Jan Atłas

Odszedł do Pana śp. Jan Atłas

Do domu Ojca odszedł śp. Jan Atłas, tata ks. Tomasza Atłasa, dyrektora krajowego PDM w Polsce w latach 2010-2021. Pogrzeb śp. Jana odbędzie się 1 stycznia 2023 r. w Tymbarku o godz. 14.00. Jako Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce łączymy się modlitewnie z ks. Tomaszem i...

Papież dziękuje Polakom za pomoc Ukrainie

Papież dziękuje Polakom za pomoc Ukrainie

Podczas środowej audiencji generalnej Franciszek podziękował Polakom za pomoc, jaką niosą narodowi ukraińskiemu. Zaapelował również o modlitwę w intencji papieża Benedykta XVI. Pełny tekst pozdrowień: Serdeczne pozdrawiam Polaków. Zbliżając się do końca obecnego roku,...

Uroczystość Narodzenia Pańskiego – Rok A

Uroczystość Narodzenia Pańskiego – Rok A

Medytowanie ma nam pomóc w rozumieniu Słowa Bożego i przeżywaniu niedzielnej Eucharystii. Rozważania Lectio Divina przygotowuje ks. Jarosław Tomaszewski – sekretarz krajowy PDRW i PDPA. O JEDNOZNACZNYM ŚWIADECTWIE I czytanie: Iz 52, 7–10 Od 40 rozdziału księgi...

Życzenia od rodziny Tanga z Tanzanii

Życzenia od rodziny Tanga z Tanzanii

Dzieci z rodziny Tanga w Tanzanii Rodzina Tanga (tanga w jęz. suahili oznacza żagiel) to dom dla tanzańskich dzieci z albinizmem. Choroba ta objawia się brakiem melaniny w oczach, skórze i włosach. Dzieci z tym schorzeniem są prześladowane i marginalizowane. Mają też...

Boże Narodzenie 2022

Boże Narodzenie 2022

Pokój ludziom dobrej woli! Dotykamy tajemnicy wcielenia. Zachwycamy się bliskością Boga. Nieśmy tę miłość, aby świat rozpoznał w nas prawdziwych świadków Wcielonego Słowa. Na czas radosnego świętowania Bożego Narodzenia składamy życzenia wielu łask od Chrystusa oraz...

Papież prosi Polaków o dalszą pomoc Ukrainie

Papież prosi Polaków o dalszą pomoc Ukrainie

Podczas środowej audiencji papież Franciszek wezwał Polaków, aby nie ustawali w udzielaniu pomocy potrzebującym. Pełny tekst pozdrowień: Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Adwent – okres oczekiwania na Boże Narodzenie, to czas dzielenia się z innymi. Wielu z...

Nowy przewodniczący Papieskich Dzieł Misyjnych

Nowy przewodniczący Papieskich Dzieł Misyjnych

Ksiądz Emilio Nappa, dotychczasowy urzędnik Sekretariatu ds. Ekonomicznych, został mianowany sekretarzem pomocniczym Dykasterii ds. Ewangelizacji i przewodniczącym Rady Wyższej Papieskich Dzieł Misyjnych. Jednocześnie papież Franciszek nadał mu godność arcybiskupa,...

Międzynarodowa konferencja misjologiczna na UKSW

Międzynarodowa konferencja misjologiczna na UKSW

„Synodalne syntezy końcowe Kościoła w Afryce i Azji” – to temat międzynarodowej konferencji misjologicznej, która odbędzie się 1 grudnia 2022 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W konferencji, składającej się z czterech bloków, można wziąć...

Współpraca z Pallotyńską Fundacją Misyjną Salvatti.pl

Współpraca z Pallotyńską Fundacją Misyjną Salvatti.pl

Papieskie Dzieła Misyjne podjęły oficjalną współpracę z Pallotyńską Fundacją Misyjną Salvatti.pl. od lewej: ks. Jerzy Limanówka SAC, p. Radosław Multan, ks. Maciej Będziński Ks. Maciej Będziński spotkał się dzisiaj z ks. Jerzym Limanówką SAC, prezesem fundacji, oraz z...

Zapal światło nadziei

Zapal światło nadziei

20 listopada Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Kościół Prześladowany. Po raz kolejny popłynie w niebo światowa modlitwa za chrześcijan prześladowanych za wiarę. W audycji „Misyjny Budzik” Łukasz Wilczyński opowiada o działalności organizacji Open Doors, niosącej pomoc...

Aplikacja na telefon “Żywy Różaniec”

Aplikacja na telefon “Żywy Różaniec”

Z inicjatywy Papieskich Dzieł Misyjnych powstała aplikacja „Żywy Różaniec”, która jest pomocnym narzędziem dla wszystkich modlących się na różańcu, a zwłaszcza dla róż różańcowych. Została stworzona we współpracy ze Stacją7. https://missio.org.pl/zywy-rozaniec/...

Rozpalone młode serce

Rozpalone młode serce

Poznajcie Emilkę, która jest uczennicą klasy pierwszej: Emilka z ogniskiem misyjnym sympatyzowała już w miesiącu jubileuszowym – jako czterolatka, razem z członkami ogniska brała czynny udział w nabożeństwie różańcowym. Od roku regularnie uczęszcza na spotkania grupy...

Wdzięczność za dar niepodległości

Wdzięczność za dar niepodległości

Papież Franciszek podczas dzisiejszej audiencji generalnej zachęcił Polaków do wdzięczności za dar niepodległości. Pełny tekst pozdrowień: Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Dziękuję wam za dar modlitwy, którą towarzyszyliście mi w podróży do Królestwa...

AdoMiS w Misyjnym Budziku

AdoMiS w Misyjnym Budziku

Rusza dzisiaj kolejna edycja AdoMiS – Adoptuj Misyjnego Seminarzystę. W audycji "Misyjny Budzik" do włączenia się w akcję zapraszają ks. Maciej Będziński oraz o. Ashenafi Yonas Abebe Shamalo Gytyko Dylbato Dagoye, kapłan ze Zgromadzenia Matki Bożej Pocieszenia,...

Papież do Polaków w Tygodniu Misyjnym

Papież do Polaków w Tygodniu Misyjnym

Na cotygodniowej audiencji generalnej papież Franciszek pozdrawiając Polaków nawiązał do przeżywania Tygodnia Misyjnego, dziękując za świadectwo misjonarzy pochodzących z naszego kraju. Pełny tekst pozdrowień: Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Przeżywacie...

Papieska Intencja Modlitewna na listopad

Papieska Intencja Modlitewna na listopad

O poprawę stanu życia dla cierpiących dzieci Módlmy się, aby dzieci, które cierpią – żyjące na ulicach, ofiary wojen, osierocone – miały dostęp do edukacji i mogły na nowo doświadczyć bliskości rodziny. fot. s. R. Kaczmarek OP, Kamerun WEZWANIE DO POCHYLENIA SIĘ Z...

Światowy Dzień Misyjny 2022

Światowy Dzień Misyjny 2022

Już dziś kolejna audycja z cyklu „Misyjny Budzik” prowadzonego przez s. Aleksandrę Szyborską PDDM. Elżbieta i Zbigniew Jęczmykowie Znaczenie hasła Światowego Dnia Misyjnego „Będziecie moimi świadkami” i tematykę tegorocznego Tygodnia Misyjnego przybliżają: Elżbieta i...

“Misyjni Superbohaterzy”

“Misyjni Superbohaterzy”

„Misyjni Superbohaterzy” to animowany serial, składający się z czterech odcinków, przedstawiający historię świętych oraz poszczególnych Papieskich Dzieł Misyjnych, z którymi są związani.  Pierwszy odcinek już w najbliższą sobotę, a jego bohaterką będzie bł. Paulina...

Przesłanie Papieża Franciszka dla Polaków

Przesłanie Papieża Franciszka dla Polaków

Warto poznawać historię swojej ojczyzny, aby zobaczyć w niej ślady obecności Boga – powiedział papież Franciszek do Polaków podczas środowej audiencji generalnej. Pełny tekst pozdrowień: Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Potrzeba zgłębiania własnego życia...

Rozmowa z nowym sekretarzem PDRW i PDPA

Rozmowa z nowym sekretarzem PDRW i PDPA

We wrześniu br. pracę w dyrekcji krajowej PDM rozpoczął ks. dr Jarosław Tomaszewski, który podjął obowiązki sekretarza krajowego Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. Ksiądz Jarosław Tomaszewski przez ostatnich siedem lat był...

Piękno służenia starszym w Beninie

Piękno służenia starszym w Beninie

Fot. www.vaticannews.vaDom Małych Sióstr Ubogich w Tokan-Calavi na obrzeżach Cotonou w Beninie Wierne apostolstwu swojej założycielki Jeanne Jugan, Małe Siostry Ubogich na misji w Beninie otworzyły dwa domy, w których przyjmują pozbawione środków do życia lub...

Różaniec z bł. Pauliną Jaricot

Różaniec z bł. Pauliną Jaricot

Miesięcznik „Różaniec” proponuje w październiku wspólną modlitwę różańcową. Każdego dnia w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej siostry loretanki będą publikować nagranie zawierające rozważanie tajemnicy z bł. Pauliną Jaricot, dziesiątek różańca i...

Papież do Polaków: Ufajcie w miłosierdzie Boga

Papież do Polaków: Ufajcie w miłosierdzie Boga

W dzień wspomnienia liturgicznego św. Faustyny papież Franciszek zachęca nas do modlitwy o Boże miłosierdzie i pokój dla Ukrainy. Pełny tekst pozdrowień: Pozdrawiam serdecznie uczestniczących w tej audiencji Polaków. Dziś wspominamy w liturgii św. Faustynę Kowalską....

XXX Warszawskie Spotkanie Misjologiczne

XXX Warszawskie Spotkanie Misjologiczne

fot. cathopic.com Katedra Misjologii UKSW w Warszawie i Stowarzyszenie Misjologów Polskich zapraszają na XXX Warszawskie Spotkanie Misjologiczne zatytułowane „Paradygmat Nowej Ewangelizacji w dokumentach i praktyce Kościoła na Kubie”. Temat przybliży ks. dr Adam...

Papieska Intencja Modlitewna – październik 2022

Papieska Intencja Modlitewna – październik 2022

O solidarność, braterstwo i akceptację drugiego człowieka w Kościele KOŚCIÓŁ TO TY I JA Ważne słowa: odwaga, wierność, solidarność, braterstwo i akceptacja drugiego człowieka powoli zaczynają znikać z życia społecznego, ale nie z Ewangelii, którą każdy z nas,...

Posynodalny reportaż w „Misyjnym Budziku”

Posynodalny reportaż w „Misyjnym Budziku”

Dzisiejszą audycję z cyklu „Misyjny Budzik” stanowi reportaż przygotowany przez s. Aleksandrę Szyborską. Wspomnieniami przenosimy się do Misyjnego Synodu Dzieci, który miał miejsce 17 września br. w kampusie UKSW w Warszawie. W Misyjnym Synodzie Dzieci uczestniczyły...

Nowy sekretarz PDRW i PDPA

Nowy sekretarz PDRW i PDPA

Ks. dr Jarosław Tomaszewski został uroczyście przyjęty do grona dyrekcji krajowej PDM. W Papieskich Dziełach Misyjnych będzie pełnił obowiązki sekretarza krajowego Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. Ks. Jarosław urodził...

W październiku zawierzajmy nasze intencje Maryi

W październiku zawierzajmy nasze intencje Maryi

Podczas dzisiejszej audiencji papież Franciszek zachęcał przybyłych Polaków, aby w miesiącu poświęconym modlitwie różańcowej zawierzali swoje troski Matce Bożej. Pełny tekst pozdrowień: Serdecznie pozdrawiam Polaków, a w szczególności Centralny Zarząd Służby...

Polak nuncjuszem apostolskim na Madagaskarze

Polak nuncjuszem apostolskim na Madagaskarze

Ks. prałat Tomasz Grysa został mianowany nuncjuszem apostolskim na Madagaskarze i delegatem apostolskim na Komorach, z funkcjami delegata apostolskiego na Reunion. Jak podaje Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, ks. prałat Tomasz Grysa został jednocześnie podniesiony...

HURAGAN w Kościele

HURAGAN w Kościele

https://mlodzikonsekrowani.zyciezakonne.pl/ fot. Paweł Sawski https://mlodzikonsekrowani.zyciezakonne.pl/ Ponad 600 osób konsekrowanych z 84 różnych zgromadzeń i 14 stowarzyszeń wzięło udział w IV Kongresie Młodych Osób Konsekrowanych w Licheniu w dniach 22-25...

Kapłańskie rekolekcje w Watykanie

Kapłańskie rekolekcje w Watykanie

Spotkanie z o. Dinh Anh Nhue Nguyen OFMConv., sekretarzem generalnym PUM Fot. ks. A. Bieniek Dziś w Rzymie zakończyły się rekolekcje dla kapłanów zaangażowanych w struktury misyjnej współpracy w Polsce. Wzięło w nich udział piętnastu duchownych, w tym bp Szymon...

Wywiad z s. Robertą Tremarelli

Wywiad z s. Robertą Tremarelli

Już dziś kolejna audycja z cyklu „Misyjny Budzik” prowadzonego przez s. Aleksandrę Szyborską PDDM. Dzisiejszą stanowi wywiad z s. Robertą Tremarelli, sekretarz generalną Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, która w ubiegłym tygodniu gościła w Polsce i uczestniczyła w...

Franciszek zaprasza nas do naśladowania św. Jana Pawła II

Franciszek zaprasza nas do naśladowania św. Jana Pawła II

Podczas środowej audiencji generalnej papież Franciszek skierował do Polaków słowa pozdrowienia. Pełny tekst pozdrowień Pozdrawiam serdecznie Polaków. Dziękuję wam za dar modlitwy, którą towarzyszyliście mi podczas mojej pielgrzymki do Kazachstanu. Witam szczególnie...

Piątkowa audycja „Misyjnego Budzika”

Piątkowa audycja „Misyjnego Budzika”

Dzisiejsza audycja przeniesie nas w klimaty afrykańskie. Usłyszymy rozmowę z misjonarzem z Senegalu, o. Szczepanem Frankowskim. Rozmowę nagraliśmy przy okazji urlopowej wizyty o. Szczepana w siedzibie Papieskich Dzieł Misyjnych. Kapłan ze Zgromadzenia Ducha Świętego...

Jesienne zebranie PDM i innych środowisk misyjnych

Jesienne zebranie PDM i innych środowisk misyjnych

Uczestnicy jesiennego zebrania PDM i innych środowisk misyjnych. Fot. M. Krystecka. Podsumowanie obchodów ważnych jubileuszy świętowanych w 2022 roku przez Papieskie Dzieła Misyjne oraz współpraca misyjna Kościoła w Polsce były głównymi tematami jesiennego zebrania...

Pamiętamy!

Pamiętamy!

fot. Archiwum PDM 12 września 2022 r. przypada siódma rocznica śmierci p. Grażyny Ruchlewicz (1954–2015), długoletniej i oddanej pracowniczki Papieskich Dzieł Misyjnych (1985–2015). Z jej cichego, lecz bardzo czytelnego świadectwa wiary oraz licznych talentów mogli...

Atak na misję w Mozambiku

Atak na misję w Mozambiku

S. Siostra Maria de Coppi. Fot. arch. sióstr kombonianek. Bilans ataku terrorystycznego z 6 września br. na katolicką misję w Mozambiku jest dramatyczny. Zastrzelona została włoska misjonarka, która zagrodziła napastnikom drogę do sypialni dziewcząt uczących się w...

Audycja z cyklu „Misyjny Budzik”

Audycja z cyklu „Misyjny Budzik”

Jak w każdy piątek, zapraszamy do wysłuchania audycji z cyklu „Misyjny Budzik”. Gościem dzisiejszego odcinka jest ks. Tomasz Atłas, który w ramach pracy w Dykasterii ds. Ewangelizacji zajmuje się seminarzystami i seminariami na terenach misyjnych. Opowiada o...

„Misjonarz to cierpliwy ogrodnik”

„Misjonarz to cierpliwy ogrodnik”

W Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie rozpoczął się nowy rok formacyjny. Do posługi na misjach będzie przygotowywać się 10 osób. Wśród nich jest 5 księży diecezjalnych, 4 siostry zakonne i 1 osoba świecka. 7 września br. uroczystość zainaugurował wykład „Horyzonty...