Papieskie Dzieło

św. Piotra Apostoła

w Polsce

Powstanie Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła wiąże się z sytuacją wielu Kościołów misyjnych w drugiej połowie XIX w., które mając kandydatów do kapłaństwa, nie posiadały jednak środków finansowych na ich wykształcenie. Bezpośrednim impulsem do poszukiwania sposobów na sprostanie tym wzywaniom był list bpa A. Cousin z Nagasaki w Japonii, w którym dzielił się on swoim zmartwieniem, że brakuje środków materialnych, by przyjąć wszystkich kandydatów zgłaszających się do seminarium. W 1889 r. kandydatów było 50, a on mógł przyjąć tylko 12. Słowa te bardzo poruszyły panią Stefanię Bigard-Cottin, która po tragicznej śmierci męża i syna postanowiła poświęcić się całkowicie pomocy misjom. Wraz z córką Joanną Bigard zaczęły organizować, najpierw wśród przyjaciół i znajomych, kwestę, aby zdobyć środki na utrzymanie jednego japońskiego seminarzysty. Ich inicjatywa spotkała się ze zrozumieniem i liczba seminarzystów objętych ich pomocą szybko się powiększała. Pozyskani ofiarodawcy zobowiązywali się do systematycznego wpłacania składek na utrzymanie seminarzystów, stając się w ten sposób pierwszymi członkami nowego dzieła misyjnego. Wkrótce dzieło to zaczęło zataczać coraz szersze kręgi.

Ważnym momentem w historii Dzieła było potwierdzenie ze strony papieża Leona XIII, który w 1893 r., z okazji otwarcia ufundowanego dzięki paniom Bigard seminarium w Kandy na Cejlonie, pochwalił ich inicjatywę w specjalnej, poświęconej seminariom w Indiach encyklice Ad extremas Orientis. Seminarium w Kandy otrzymało za patrona św. Piotra Apostoła i stąd pochodzi nazwa zainicjowanego przez panie Stefanię i Joannę Bigard dzieła pomocy misjom: Dzieło św. Piotra Apostoła.

CZYTAJ WIĘCEJ

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła w Polsce

Powstanie Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła wiąże się z sytuacją wielu Kościołów misyjnych w drugiej połowie XIX w., które mając kandydatów do kapłaństwa, nie posiadały jednak środków finansowych na ich wykształcenie. Bezpośrednim impulsem do poszukiwania sposobów na sprostanie tym wzywaniom był list bpa A. Cousin z Nagasaki w Japonii, w którym dzielił się on swoim zmartwieniem, że brakuje środków materialnych, by przyjąć wszystkich kandydatów zgłaszających się do seminarium. W 1889 r. kandydatów było 50, a on mógł przyjąć tylko 12. Słowa te bardzo poruszyły panią Stefanię Bigard-Cottin, która po tragicznej śmierci męża i syna postanowiła poświęcić się całkowicie pomocy misjom. Wraz z córką Joanną Bigard zaczęły organizować, najpierw wśród przyjaciół i znajomych, kwestę, aby zdobyć środki na utrzymanie jednego japońskiego seminarzysty. Ich inicjatywa spotkała się ze zrozumieniem i liczba seminarzystów objętych ich pomocą szybko się powiększała. Pozyskani ofiarodawcy zobowiązywali się do systematycznego wpłacania składek na utrzymanie seminarzystów, stając się w ten sposób pierwszymi członkami nowego dzieła misyjnego. Wkrótce dzieło to zaczęło zataczać coraz szersze kręgi.

Ważnym momentem w historii Dzieła było potwierdzenie ze strony papieża Leona XIII, który w 1893 r., z okazji otwarcia ufundowanego dzięki paniom Bigard seminarium w Kandy na Cejlonie, pochwalił ich inicjatywę w specjalnej, poświęconej seminariom w Indiach encyklice Ad extremas Orientis. Seminarium w Kandy otrzymało za patrona św. Piotra Apostoła i stąd pochodzi nazwa zainicjowanego przez panie Stefanię i Joannę Bigard dzieła pomocy misjom: Dzieło św. Piotra Apostoła.

Czytaj więcej >

Cele i zadania Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła

Kształcenie i formacja seminarzystów oraz kandydatów do życia zakonnego

Przygotowanie kadry zajmującej się formacją seminarzystów

Budowanie oraz wyposażanie seminariów oraz domów formacyjnych na misjach

Budzenie odpowiedzialności za misje

Inicjatywy

AdoMiS - Adoptuj Misyjnych Seminarzystów

Misyjny Bukiet - wesprzyj misyjnych seminarzystów

Krzyż dla bierzmowanych "Idźcie i głoście"

Joanna Bigard (1859-1934)

„Moim największym pragnieniem i wolą jest poświęcić wszystkie moje siły, mój czas i wszystkie moje talenty oraz zdolności Dziełu, do którego Bóg był łaskaw mnie zainspirować”.

 

„Gdy zobaczyłam potrzebę kształcenia miejscowego duchowieństwa na misjach, podjęłam to zadanie i nie szukałam niczego więcej. Czułam, że jest to część mojego powołania”.

 

„Kiedy powstało Dzieło św. Piotra Apostoła, w każdej chwili mojego życia mówiłam Bogu: Panie, daj zwycięstwo Twojemu Kościołowi i jeżeli potrzebujesz cierpienia, oto oddaję Ci moje ciało i duszę”.

 

Założycielka Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła

Joanna Bigard (1859-1934)

Założycielka Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła

„Gdy zobaczyłam potrzebę kształcenia miejscowego duchowieństwa na misjach, podjęłam to zadanie i nie szukałam niczego więcej. Czułam, że jest to część mojego powołania”.

„Moim największym pragnieniem i wolą jest poświęcić wszystkie moje siły, mój czas i wszystkie moje talenty oraz zdolności Dziełu, do którego Bóg był łaskaw mnie zainspirować”.

„Kiedy powstało Dzieło św. Piotra Apostoła, w każdej chwili mojego życia mówiłam Bogu: Panie, daj zwycięstwo Twojemu Kościołowi i jeżeli potrzebujesz cierpienia, oto oddaję Ci moje ciało i duszę”.

Cytaty z książki „Joanna Bigard. Matka misyjnych seminarzystów”. Paul Lesourd

Trzy kroki do adopcji

Trzy kroki do adopcji

1. Każdego dnia pomódl się za adoptowanych seminarzystów
2. Wybierz formę pomocy finansowej, która Ci odpowiada…
a) adopcja stała – wpłacasz zadeklarowaną sumę (może być indywidualna lub grupowa),
b) adopcja jednorazowa – wpłacasz dowolną sumę w dowolnym czasie (może być indywidualna lub grupowa),

1. Każdego dnia pomódl się za adoptowanych seminarzystów
2. Wybierz formę pomocy finansowej, która Ci odpowiada…

Deklaracja przystąpienia do Adopcji Misyjnych Seminarzystów

Deklaracja przystąpienia do Adopcji Misyjnych Seminarzystów

100 lat papieskości Dzieła św. Piotra Apostoła

100 lat papieskości Dzieła św. Piotra Apostoła

Czasopisma PDM

Misje Dzisiaj

Przeczytaj
archiwalne
numery

Czasopisma PDM

Misje Dzisiaj

Przeczytaj
archiwalne
numery