Papieskie Dzieło

Rozkrzewiania

Wiary w Polsce

Dzieło Rozkrzewiania Wiary dotarło już w 1825 roku do Gniezna, Poznania i na Górny Śląsk. Kanonicznie zostało wprowadzone w archidiecezji gnieźnieńsko-poznańskiej w 1835 r.

Od 1863 r. wychodziły w Poznaniu “Roczniki Dzieła Rozkrzewiania Wiary”, których drukowanie na skutek Kulturkampfu zostało w r. 1891 przeniesione do Krakowa. Tam ukazywały się do roku 1921. W latach 1925-1927 wydawano “Pobudkę Misyjną”, organ Towarzystwa Misyjnego archidiecezji gnieźnieńsko-poznańskiej, która w latach 1927-1928 stała się organem Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Następnie, w latach 1929-1939, publikowane były, z powrotem w Poznaniu, “Roczniki Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary”.

CZYTAJ WIĘCEJ

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary w Polsce

Dzieło Rozkrzewiania Wiary dotarło już w 1825 roku do Gniezna, Poznania i na Górny Śląsk. Kanonicznie zostało wprowadzone w archidiecezji gnieźnieńsko-poznańskiej w 1835 r.

Od 1863 r. wychodziły w Poznaniu “Roczniki Dzieła Rozkrzewiania Wiary”, których drukowanie na skutek Kulturkampfu zostało w r. 1891 przeniesione do Krakowa. Tam ukazywały się do roku 1921. W latach 1925-1927 wydawano “Pobudkę Misyjną”, organ Towarzystwa Misyjnego archidiecezji gnieźnieńsko-poznańskiej, która w latach 1927-1928 stała się organem Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Następnie, w latach 1929-1939, publikowane były, z powrotem w Poznaniu, “Roczniki Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary”.

Czytaj więcej >

Cele i zadania Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary

Kształtowanie odpowiedzialności za misje

Duchowa i materialna pomoc misjom

Informowanie o rozmaitych potrzebach misji

Kształtowanie animatorów i współpracowników misyjnych

Tworzenie powszechnego funduszu solidarności

Paulina Jaricot (1799-1862)

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary zrodziło się z odpowiedzi wrażliwego serca na materialnie trudną sytuację misjonarzy w Chinach. Do tego doszło kilka innych elementów i osób, z których każda wniosła swój własny, oryginalny wkład, ale na początku, kładąc fundamenty, stała młoda, wtedy dwudziestoletnia dziewczyna, Paulina Jaricot.

Założycielka Papieskiego Dzieła
Rozkrzewiania Wiary

Paulina Jaricot (1799-1862)

Założycielka Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary zrodziło się z odpowiedzi wrażliwego serca na materialnie trudną sytuację misjonarzy w Chinach. Do tego doszło kilka innych elementów i osób, z których każda wniosła swój własny, oryginalny wkład, ale na początku, kładąc fundamenty, stała młoda, wtedy dwudziestoletnia dziewczyna, Paulina Jaricot.

Inicjatywy
Żywy Różaniec
Wolontariat
Misyjne Apostolstwo Chorych
Szkoła Animatorów Misyjnych

Papieska Intencja modlitewna

Czerwiec 2024

Módlmy się, aby emigranci, zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmują.

Jubileusze 2022 Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary

Jubileusze 2022 Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary

Czasopisma PDM

Misje Dzisiaj

Przeczytaj
archiwalne
numery

Dziewczynka trzyma wycięte z papieru serduszko w kolorze barw ukraińskich, niebiesko-żółtym

Czasopisma PDM

Dziewczynka trzyma wycięte z papieru serduszko w kolorze barw ukraińskich, niebiesko-żółtym

Misje Dzisiaj

Przeczytaj archiwalne numery