Papieska

Unia Misyjna

w Polsce

Unia Misyjna okaże się dziełem opatrznościowym, jeśli uświadomi wszystkim, że należy być jak najbliżej orędzia Ewangelii i urzeczywistniać słowa Jezusa: Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane (Mt 6,33).

Bł. o. Paweł Manna

Papieska Unia Misyjna jest „duszą” wszystkich dzieł misyjnych. Jej zadaniem jest budzić w Kościele świadomość i gorliwość misyjną, ożywiać ducha braterstwa i misyjnej współpracy. Unia skierowana jest przede wszystkim do kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich zaangażowanych w duszpasterstwo, ponieważ od ich zaangażowania, gorliwości i świętości zależy w dużej mierze świadomość, wrażliwość i zaangażowanie wspólnot, w których posługują.

W Polsce Unia Misyjna pojawiła już w 1919 roku (trzy lata po założeniu jej przez bł. o. Pawła Mannę we Włoszech), a pięć lat później Episkopat Polski zalecił wprowadzić ją do wszystkich diecezji. Pierwszym prezesem krajowym Unii (wówczas Związku Misyjnego Duchowieństwa) był bł. Antoni Julian Nowowiejski, biskup płocki.

Papieska Unia Misyjna w Polsce ma pięć postaci, które Kościół wyniósł lub wkrótce wyniesie na ołtarze. Obok wspomnianego bł. Antoniego Juliana Nowowiejskiego (1858-1941) orędownikami Unii Misyjnej byli sł. Boży Adolf Piotr Szelążek (1865-1950), św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), bł. Jan Wojciech Balicki (1869-1948) oraz bł. Leon Wetmański (1886-1941).

Papieska Unia Misyjna w Polsce prowadzi animację w seminariach duchownych i wspólnotach zakonnych oraz wydaje półrocznik „Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne”, który jest pomocą w osobistej formacji misyjnej. Raz w roku wszyscy członkowie PUM spotykają się na czuwaniu i sesji misjologicznej na Jasnej Górze z okazji wspomnienia św. Franciszka Ksawerego, patrona PUM.

CZYTAJ WIĘCEJ

Papieska Unia Misyjna w Polsce

Unia Misyjna okaże się dziełem opatrznościowym, jeśli uświadomi wszystkim, że należy być jak najbliżej orędzia Ewangelii i urzeczywistniać słowa Jezusa: Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane (Mt 6,33).

Bł. o. Paweł Manna

Papieska Unia Misyjna jest „duszą” wszystkich dzieł misyjnych. Jej zadaniem jest budzić w Kościele świadomość i gorliwość misyjną, ożywiać ducha braterstwa i misyjnej współpracy. Unia skierowana jest przede wszystkim do kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich zaangażowanych w duszpasterstwo, ponieważ od ich zaangażowania, gorliwości i świętości zależy w dużej mierze świadomość, wrażliwość i zaangażowanie wspólnot, w których posługują.

W Polsce Unia Misyjna pojawiła już w 1919 roku (trzy lata po założeniu jej przez bł. o. Pawła Mannę we Włoszech), a pięć lat później Episkopat Polski zalecił wprowadzić ją do wszystkich diecezji. Pierwszym prezesem krajowym Unii (wówczas Związku Misyjnego Duchowieństwa) był bł. Antoni Julian Nowowiejski, biskup płocki.

Papieska Unia Misyjna w Polsce ma pięć postaci, które Kościół wyniósł lub wkrótce wyniesie na ołtarze. Obok wspomnianego bł. Antoniego Juliana Nowowiejskiego (1858-1941) orędownikami Unii Misyjnej byli sł. Boży Adolf Piotr Szelążek (1865-1950), św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), bł. Jan Wojciech Balicki (1869-1948) oraz bł. Leon Wetmański (1886-1941).

Papieska Unia Misyjna w Polsce prowadzi animację w seminariach duchownych i wspólnotach zakonnych oraz wydaje półrocznik „Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne”, który jest pomocą w osobistej formacji misyjnej. Raz w roku wszyscy członkowie PUM spotykają się na czuwaniu i sesji misjologicznej na Jasnej Górze z okazji wspomnienia św. Franciszka Ksawerego, patrona PUM.

Czytaj więcej >

Cele i zadania Papieskiej Unii Misyjnej

Troska o misyjną formację osób duchownych, konsekrowanych i świeckich

Promowanie Papieskich Dzieł Misyjnych

Integracja wspólnot parafialnych, diecezjalnych i zakonnych na rzecz misji

Wspieranie działań ekumenicznych

Modlitwa o powołania misyjne

Budzenie misyjnej świadomości we wszystkich ochrzczonych

Ojciec Paweł Manna (1872-1952)

„Wszyscy jesteśmy misjonarzami, przede wszystkim poprzez modlitwę” – w tych słowach zawiera się idea współpracy misyjnej błogosławionego Pawła Manny PIME, jednego z największych twórców misyjnego ruchu w pierwszej połowie dwudziestego wieku we Włoszech, a następnie w całym Kościele powszechnym. Ojciec Paweł Manna całe swoje dorosłe życie oddał umiłowanej sprawie, najpierw jako misjonarz w Birmie, a potem żarliwy animator misyjny, założyciel Unii Misyjnej Duchowieństwa (dziś Papieskiej Unii Misyjnej) i redaktor czasopism poświęconych misjom.

Beatyfikacja Pawła Manny w 2001 roku dała Kościołowi znakomitego orędownika misyjnej sprawy. Za jego wstawiennictwem możemy przedstawiać Bogu trudne sprawy misji, które nurtowały również jego serce – brak misjonarzy i obojętność katolików na głoszenie Ewangelii.

Założyciel Papieskiej
Unii Misyjnej

Ojciec Paweł Manna (1872-1952)

Założyciel Papieskiej
Unii Misyjnej

„Wszyscy jesteśmy misjonarzami, przede wszystkim poprzez modlitwę” – w tych słowach zawiera się idea współpracy misyjnej błogosławionego Pawła Manny PIME, jednego z największych twórców misyjnego ruchu w pierwszej połowie dwudziestego wieku we Włoszech, a następnie w całym Kościele powszechnym. Ojciec Paweł Manna całe swoje dorosłe życie oddał umiłowanej sprawie, najpierw jako misjonarz w Birmie, a potem żarliwy animator misyjny, założyciel Unii Misyjnej Duchowieństwa (dziś Papieskiej Unii Misyjnej) i redaktor czasopism poświęconych misjom.

Beatyfikacja Pawła Manny w 2001 roku dała Kościołowi znakomitego orędownika misyjnej sprawy. Za jego wstawiennictwem możemy przedstawiać Bogu trudne sprawy misji, które nurtowały również jego serce – brak misjonarzy i obojętność katolików na głoszenie Ewangelii.

Inicjatywy

Sesja misjologiczna na Jasnej Górze

Referentki i referenci misyjni

Kleryckie koła misyjne

Dołącz do PUM

Warunki przynależności i deklaracja do pobrania

Dołącz do PUM

Warunki przynależności i deklaracja do pobrania

150 rocznica urodzin bł. Pawła Manny, założyciela Papieskiej Unii Misyjnej

150 rocznica urodzin bł. Pawła Manny, założyciela Papieskiej Unii Misyjnej

Czasopisma PDM

Lumen
Gentium

Przeczytaj
archiwalne
numery

Czasopisma PDM

Lumen Gentium

Przeczytaj
archiwalne
numery

Comiesięczne

materiały

formacyjne

Comiesięczne materiały formacyjne