Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

   Biblioteka misyjna ma na celu zapewnienie szerokiego dostępu do dokumentów Kościoła katolickiego o tematyce misyjnej. Znaleźć tu zatem można encykliki, adhortacje, listy apostolskie, orędzia na Światowy Dzień Misyjny, dokumenty Soboru Watykańskiego II lub ich fragmenty poświęcone misjom oraz wypowiedzi papieskie czy dokumenty Kongregacji Ewangelizacji Narodów. Biblioteka poszerzona jest o dział multimediów. 

Dokumenty

Multimedia

Misyjni święci

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna