Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

"Dla ożywienia misyjnej animacji i współpracy Ojciec Święty posługuje się w sposób szczególny czterema Papieskimi Dziełami Misyjnymi". Cooperatio Missionalis, 3

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA

Październik

Za wszystkich pracujących, aby mieli zapewniony szacunek i ochronę swoich praw, a bezrobotnym była dana możliwość przyczynienia się do budowania dobra wspólnego.

Siostra Roberta Tremarelli ze Zgromadzenia Misjonarek Służebnic Najświętszego Sakramentu została mianowana nowym sekretarzem generalnym Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

Biuro Prasowe KEP oraz Papieskie Dzieła Misyjne serdecznie zapraszają na konferencję prasową przed Światowym Dniem Misyjnym w środę 18 października 2017 r. o godzinie 11.00.

Już po raz piętnasty dzieci świata połączą się w modlitwie przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie w intencji pokoju na świecie. Tym razem uczynią to 13. października w 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie.

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego po raz pierwszy umożliwiły praktyki studentce z Włoch w ramach programu Erasmus.

Od października 2017 r. wierni diecezji tarnowskiej zaproszeni są do systematycznej modlitwy w intencji beatyfikacji misjonarza ks. Jana Czuby i kanonizacji franciszkańskiego męczennika bł. o. Zbigniewa Strzałkowskiego.

 

W dniach 7-8 października 2017 r. w Dąbrowicy siostry katechetki archidiecezji lubelskiej przeżywały pod kierownictwem ks. Tomasza Atłasa, dyrektora krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych, rekolekcje na temat „Bierzmowani i posłani”.

Ryszard Szmydki OMI, dotychczasowy sekretarz generalny Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, został mianowany 28 września 2017 r. przez papieża Franciszka podsekretarzem Kongregacji Ewangelizacji Narodów.

1 października wspominamy św. Teresę z Lisieux, patronkę misji. Ten dzień otwiera bardzo ważny czas dla misji i Papieskich Dzieł Misyjnych.

Papieskie Dzieła Misyjne są powołane do budzenia misyjnej świadomości i zaangażowania na rzecz misji.

Nasz sklep

Archiwum

Do pobrania

  1. Papieskie intencje modlitewne 2017pobierz
  2. Papieskie intencje modlitewne 2018pobierz
  3. Komentarz do papieskiej intencji modlitewnej na wrzesień 2017 r.pobierz
  4. Komentarz do papieskiej intencji modlitewnej na październik 2017 r.pobierz