Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Listy apostolskie

 

 

 

List apostolski papieża Piusa X „In apostolicum”

 

Motu proprio papieża Benedykta XV „Dei Providentis arcano”

 

List apostolski papieża Benedykta XV „Maximum illud”

 

Motu proprio papieża Piusa XI „Romanorum Pontificum”

 

Motu proprio papieża Piusa XI „Decessor noster”

 

Motu proprio papieża Piusa XI „Vix ad”

 

List apostolski papieża Pawła VI „Graves et increscentes” 

 

List apostolski papieża Benedykta XVI „Porta fidei”

 

 

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna