Żywy Różaniec – najczęściej zadawane pytania

 • Kto wymyślił Żywy Różaniec?

Piękna, młoda dziewczyna z Lyonu – Paulina Jaricot. Pierwsza jej myśl to pomoc misjonarzom, wymyśliła zatem system dziesięcioosobowych grup, które drobnymi ofiarami wspierały misjonarzy w dalekich krajach (dzisiejsze Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary). Druga jej myśl to „uczynić różaniec modlitwą wszystkich”, stworzyła więc system piętnastoosobowych grup Żywego Różańca (wtedy było 15 tajemnic różańca). Choć każda z osób rozważała jedną tajemnicę, to ich modlitwa układała się jak płatki w jeden piękny kwiat róży, tworząc cały różaniec.

 • W jakiej intencji mogę się modlić w róży?

Tyle jest ważnych intencji, które chcielibyśmy wpleść w różaniec – i tych osobistych, i tych obejmujących świat. Należąc do róży, wspieramy papieża, który wskazuje nam intencje na każdy miesiąc poprzez Papieską Światową Sieć Modlitwy. W nich zawiera się troska nie tylko papieża, ale i całego Kościoła, o zbawienie wszystkich ludzi. W ten sposób członkowie róż różańcowych są niejako „modlitewnym zapleczem” Kościoła. Jeśli nosisz w sercu ważną sprawę, możesz poprosić biskupa lub proboszcza o dołączenie Twojej intencji do modlitwy w róży.

 • Z ilu osób składa się jedna róża różańcowa?

Róża Żywego Różańca liczy tyle osób, ile jest tajemnic w różańcu. Przez wiele wieków była to liczba 15. Odkąd św. Jan Paweł II dołączył do różańca tajemnice światła, pełna róża liczy 20 osób.

 • Jak wygląda zmiana tajemnic i co ile się odbywa?

Zmiana tajemnic odbywa się raz w miesiącu. Paulina Jaricot proponowała, aby odbywała się drogą losowania. Dzisiaj przybiera to formę spotkania, w pierwszą sobotę czy niedzielę miesiąca. Zazwyczaj spotkanie obejmuje krótką konferencję formacyjną, omówienie aktualnych spraw w róży i wspólną modlitwę jedną tajemnicą lub częścią różańca. Na zakończenie osoby przekazują sobie kolejne tajemnice, często w formie obrazka z daną tajemnicą i krótkim rozważaniem.

 • Jak poprawnie odmawiać różaniec?

Wzór tego jak odmawiać modlitwę różańcową zostawił nam św. Jan Paweł II w liście o różańcu (Rosarium Virginis Mariae).

– Znak krzyża, Ojcze nasz, 3 razy Zdrowaś Maryjo.

Później każda kolejna tajemnica według schematu:

– Zapowiedź tajemnicy, np. Zmartwychwstanie Jezusa.

– Fragment Pisma Świętego mówiący o tej tajemnicy, np. „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem”.

– Chwila ciszy – rozważamy w sercu słowo Boże.

– Rozważanie danej tajemnicy – może być swoimi słowami lub gotowym tekstem.

Ojcze nasz, 10 razy Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, O mój Jezu.

 • Czy przed i po tajemnicy muszę robić znak krzyża?

Często rozpoczynając modlitwę czynimy znak krzyża – również kiedy odmawiamy różaniec. Nie robi się znaku krzyża przed i po każdej tajemnicy. Na słowa Chwała Ojcu schylamy jedynie głowę w geście uwielbienia Trójcy Świętej. Odmawiając różaniec w miejscu publicznym, np. jadąc autobusem, nie musisz wszystkim pokazywać: „Patrzcie teraz na mnie, bo ja się modlę”. Jeśli jednak uczynisz znak krzyża, nie na pokaz, ale z wiarą, będzie to piękne świadectwo, że nie wstydzisz się Boga i swojej modlitwy.

 • Dlaczego w róży każdy odmawia tylko jedną dziesiątkę różańca?

Odmawiając w róży tylko dziesiątkę, masz świadomość tego, że choć modlisz się sam, to czynisz to we wspólnocie 20 osób, dlatego Żywy Różaniec to przede wszystkim modlitwa wspólnotowa. Paulina Jaricot mocno podkreślała, że choć każdy odmawia tylko jedną dziesiątkę, to wszyscy mają duchowy udział we wszystkich tajemnicach.

 • Kto może założyć różę różańcową? I czy trzeba ją do kogoś zgłosić?

Różę może założyć każdy, kto sam modli się na różańcu i doświadcza w swoim życiu jego mocy. W parafii często zakładają je kapłani, którzy wiedzą, jak wielkim skarbem jest codzienna modlitwa róż różańcowych. Jeśli róża powstaje w danej parafii, należy zgłosić ją do księdza proboszcza jako pasterza wspólnoty. Należy pamiętać, że róża to nie własność tego, który ją powołał do istnienia, ale cząstka większej rodziny – parafii, diecezji, Kościoła w Polsce czy w świecie. Jeśli róża składa się z osób mieszkających w różnych częściach Polski czy nawet świata, to zelator (odpowiedzialny za różę) powinien ją zgłosić w parafii, do której należy. Jest to bezpieczny sposób na to, aby pozostawać zawsze we wspólnocie Kościoła.

 • Czy kółko Żywego Różańca jest tym samym, co róża różańcowa?

Ślązak powie „pyry”, dla górala będą to „grule”, a u innych zawsze gotowało się „ziemniaki”. Wszyscy wiemy, że mówimy o tym samym. Podobnie jest z nazewnictwem w Żywym Różańcu. W niektórych rejonach Polski utarło się określenie „róże”, nawiązujące do „wieńca z róż”, jak w średniowieczu nazywano różaniec. W innych rejonach funkcjonowało określenie „kółko różańcowe”, czego przykładem jest bł. Ignacy Kłopotowski, który ponad sto lat temu zaczął wydawać czasopismo formacyjne dla Żywego Różańca zatytułowane „Kółko Różańcowe”. Nie kłóćmy się o nazwę, ale bądźmy gorliwymi apostołami różańca.

 • Czy w róży można odmawiać różaniec z dopowiedzeniami?

Różaniec w historii przybierał różne formy. Ten z dopowiedzeniami wypracowali trapiści z Trewiru w XV w. pod wpływem Dominika z Prus. Polega ona na tzw. klauzulach (dopowiedzeniach) do imienia Jezusa, zamykającego pierwszą część Pozdrowienia anielskiego. Metoda ta po pierwsze urozmaica odmawianie różańca, a po drugie niejako zmusza nas do myślenia nad każdą tajemnicą. Aby do dziesięciu Zdrowaś Maryjo dodać coś z danej tajemnicy, trzeba sięgnąć myślą do Ewangelii, a tu znajdziemy głębię i bogactwo słów, które nam w tym pomogą. Nie ma więc powodu, by nie stosować tej metody modlitwy.

 • Czy w róży trzeba być do końca życia?

Żywy Różaniec to nie sakrament małżeństwa, gdzie młodzi ślubują wobec siebie i Boga, że będą ze sobą „aż do końca życia”. To wspólnota, do której przynależność jest dobrowolna i pięknie jest trwać w niej do końca życia. Jeśli widzisz, że nie wywiązujesz się z codziennej modlitwy, zaniedbujesz comiesięczne spotkania, nie czujesz ducha wspólnoty, to trzeba rozważyć decyzję o rezygnacji. Warto o tym powiadomić zelatorkę, która na Twoje miejsce będzie szukała kolejnej osoby. W ten sposób nawet jeśli któryś z członków umrze lub opuści różę, wspólnota nadal będzie żywa.

 • Ile czasu istnieje róża różańcowa?

Róże są piękne, ale jak każdy kwiat więdną i usychają. Żywy Różaniec nazywa się „żywy”, bo nawet jeśli któraś z osób należących do róży umiera lub zwyczajnie rezygnuje z przynależności, to na jej miejsce zapraszane są kolejne osoby. Niektóre róże w Polsce mają nawet ponad 100 lat. Zakładały je praprababcie, po nich podejmowały to dzieło prababcie, potem babcie i mamy, a dzisiaj modlą się w nich ich dzieci.

 • Czy będąc w róży różańcowej mam jakieś zobowiązania?

Sama obecność na liście to za mało. Statut określa zobowiązania:

a. Codzienne rozważanie jednej wyznaczonej tajemnicy różańca.

b. Udział w miesięcznym spotkaniu formacyjnym połączonym ze zmianą tajemnic.

c. Uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła.

d. Rozszerzanie czci Najświętszej Maryi Panny przykładem życia i działalnością apostolską, zwłaszcza przez krzewienie modlitwy różańcowej.

e. Odważne stawanie w obronie wiary.

f. Udział w pogrzebie członka Żywego Różańca należącego do tej samej róży.

 • Co się stanie, gdy nie odmówię swojej części różańca?

„Opuszczenie tej modlitwy nie sprowadza grzechu ciężkiego” – mówi Statut Żywego Różańca. Ale przecież w rachunku sumienia nie oskarżamy się tylko z grzechów, ale i z codziennych zaniedbań. „Dzisiaj nie odmówiłem różańca, ale jutro jest nowy dzień i będę o nim pamiętał”.

 • Czy moja modlitwa będzie ważna, jeśli ktoś z róży nie będzie się modlić?

Możesz być spokojny o owoce swojej modlitwy, jeśli ktoś inny z róży „zawala” i nie rozważa swojej tajemnicy. Podobnie jak w małżeństwie, jeśli jedno dopuszcza się zdrady, druga osoba w sumieniu powinna stanąć przed Bogiem i pozostać wiernym – to jest dar, którego nikt nie może jej pozbawić. Tak samo każda rozważana przez Ciebie tajemnica różańcowa przynosi błogosławiony owoc dla Ciebie i dla tych, w intencjach których się modlisz.

 • Co się stanie, jeśli się pomylę i okaże się, że rozważałem inną tajemnicę?

Tylko ten, kto nic nie robi, nie popełnia błędów. Bóg patrzy na Twoje serce i intencję, z jaką stajesz do modlitwy. Na pewno sobie z tym poradzi, a Ty, kiedy zauważysz swój błąd, powinieneś postarać się go naprawić.

 • Czy zawsze trzeba czytać rozważanie do tajemnicy?

Nie zawsze jest to możliwe, np. kiedy prowadzisz samochód. Wystarczy, że przywołasz w pamięci fragment z Ewangelii albo w myślach rozważysz to, o czym mówi dana tajemnica. Wystarczy nawet krótki akt strzelisty czy westchnienie: Jezu, ufam Tobie; Przyjdź do mnie Jezu; Matko Boża, chcę, jak Ty, mówić Bogu ‘Fiat’.

 • Dlaczego Żywy Różaniec jest propozycją dla młodych i zapracowanych?

Dla wielu, szczególnie młodych i zapracowanych, odmówienie całego różańca w ciągu dnia to niezły wyczyn. Ale jedna „dziesiątka” to chwila, którą możesz rozpocząć lub zakończyć dzień, dobrze wykorzystany czas jazdy samochodem, oczekiwania na autobus czy na wizytę u lekarza. Życie składa się z krótkich chwil, które warto wypełnić rozmową z Bogiem.

 • Jakie są korzyści z uczestnictwa w róży?

Modlitwa różańcowa nie przyniesie Ci korzyści materialnych – tu nie wygrasz miliona jak w toto-lotka. Różaniec jednak to „tajemnica sukcesu w dwudziestu rozdziałach”. Włączając się do wspólnoty, jaką jest róża różańcowa, nigdy nie jesteś sam. Przynależność do róży daje możliwość uzyskania odpustu w:

– dzień przyjęcia do Żywego Różańca,

– uroczystość Narodzenia Pana Jezusa,

– uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego,

– uroczystość Zwiastowania Pańskiego,

– uroczystość Wniebowzięcia NMP,

– wspomnienie NMP Różańcowej,

– uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi,

– święto Ofiarowania Pańskiego.

 • Czy Stowarzyszenie „Żywy Różaniec” ma swój statut?

Tak, został on zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski podczas 393. Zebrania Plenarnego, na mocy Uchwały nr 21/393/2022 z dnia 11 października 2022 roku. Dostępny jest na naszej stronie: Statut Stowarzyszenia „Żywy Różaniec”.