Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Encykliki

 

 

 

Encyklika „Probe nostis” papieża Grzegorza XVI

 

Encyklika „Sancta Dei civitas” papieża Leona XIII

 

Encyklika „Lacrimabili statu Indorum” papieża Piusa X

 

Encyklika „Rerum Ecclesiae” papieża Piusa XI

 

Encyklika „Evangelii praecones” papieża Piusa XII

 

Encyklika „Fidei donum” papieża Piusa XII

 

Encyklika „Princeps Pastorum” papieża Jana XXIII

 

Encyklika „Ecclesiam suam” papieża Pawła VI

 

 

Encyklika „Redemptoris missio” papieża Jana Pawła II

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna