Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Adhortacje

 

 

 

 

Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi papieża Pawła VI

 

 

Posynodalna Adhortacja apostolska Ecclesia in Oceania papieża Jana Pawla II

 

 

 

Posynodalna Adhortacja apostolska Africae munus papieża Benedykta XVI

 

 

 

Posynodalna Adhortacja apostolska Ecclesia in Medio Oriente papieża Benedykta XVI

 

 

 

Posynodalna Adhortacja apostolska Ecclesia in Asia papieża Jana Pawla II

 

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna