Misjonarz na Post 2024

Misjonarz na Post 2024

W Środę Popielcową rusza akcja duchowego wsparcia misjonarzy proponowana przez portal Misyjne.pl i redakcję dwumiesięcznika „Misyjne Drogi”. Kraje misyjne to często ubogie rejony naszej planety. Ludziom brakuje tam wszystkiego. Kościół wychodzi naprzeciw ich...
Rada Krajowa PDM w Płocku

Rada Krajowa PDM w Płocku

Dyrekcja Krajowa Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce dwa razy w roku animuje ogólnopolskie spotkania osób związanych ze służbą sprawie misyjnej w Kościele katolickim. Jesienią każdego roku zapraszane są szeroko rozumiane środowiska misyjne w Polsce, natomiast zawsze...