Misyjny różaniec

Misyjny różaniec

Zachęcamy duszpasterzy, członków Żywego Różańca, animatorów misyjnych oraz katechetów do skorzystania z dużego różańca w kolorach misyjnych dla ożywienia ducha misyjnego w parafiach i wspólnotach. Misyjny duży różaniec (dł. 175 cm) może być pomocny do animacji...