Ubogie szczęście – IV niedziela zwykła A

Ubogie szczęście – IV niedziela zwykła A

I czytanie: Sof 2, 3; 3, 12–13 Imię proroka Sofoniasza jest dość popularne i stosunkowo często występuje w innych częściach Starego Testamentu. Oznacza po hebrajsku: Jahwe ochronił. Ze współczesnych badań wynika, że ów prorok z tzw. katalogu mniejszych nie był Żydem,...
Wielcy niepozorni – II niedziela zwykła A

Wielcy niepozorni – II niedziela zwykła A

I czytanie: Iz 49, 3. 5–6 Mniej więcej do XVIII wieku sądzono, że całą Księgę Izajasza napisał jeden człowiek. Po prostu taki był stan ówczesnej wiedzy biblijnej i badawczej w ogólności. Wraz z początkiem czasu nowożytnego dzięki analizie stylu i kontekstu...