„Recenzowane materiały – zgodnie z intencją autorów – mają prowadzić do jednego celu…

„Recenzowane materiały – zgodnie z intencją autorów – mają prowadzić do jednego celu…

Jest nim wezwanie, aby «każdy wierzący i należący do Kościoła zadbał o szerzenie Ewangelii na całym świecie». Przygotowane przez PDMD materiały dokładają kolejną cegiełkę do realizacji tego nadrzędnego celu” – rekomenduje „Misyjne Materiały Formacyjne dla Dzieci”...
„Analiza zaprezentowanych materiałów formacyjnych pod kątem teologicznym pozwala potwierdzić pełną ich poprawność”

„Analiza zaprezentowanych materiałów formacyjnych pod kątem teologicznym pozwala potwierdzić pełną ich poprawność”

– tymi słowami zaczyna recenzję „Misyjnych Materiałów Formacyjnych dla Dzieci” ks. prof. dr hab. Marek Tatar, prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW. Materiały formacyjne dla dzieci na rok 2023/2024 W KOŚCIELE TO W CHRYSTUSA CIELE okiem profesora teologii: Analiza...