Od jubileuszy Papieskich Dzieł Misyjnych do współpracy misyjnej. Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne Nr 1-2/2022 (182-183)

Od jubileuszy Papieskich Dzieł Misyjnych do współpracy misyjnej. Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne Nr 1-2/2022 (182-183)

Na początku tego roku ukazały się dwa numery półroczników „Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne”. Znajdziemy w nich podsumowanie jubileuszy Papieskich Dzieł Misyjnych i świeże spojrzenie na misyjną kondycję Kościoła okiem specjalistów w tej dziedzinie.  Aktualny...