Ubogie szczęście – IV niedziela zwykła A

Ubogie szczęście – IV niedziela zwykła A

I czytanie: Sof 2, 3; 3, 12–13 Imię proroka Sofoniasza jest dość popularne i stosunkowo często występuje w innych częściach Starego Testamentu. Oznacza po hebrajsku: Jahwe ochronił. Ze współczesnych badań wynika, że ów prorok z tzw. katalogu mniejszych nie był Żydem,...