„Analiza zaprezentowanych materiałów formacyjnych pod kątem teologicznym pozwala potwierdzić pełną ich poprawność”

„Analiza zaprezentowanych materiałów formacyjnych pod kątem teologicznym pozwala potwierdzić pełną ich poprawność”

– tymi słowami zaczyna recenzję „Misyjnych Materiałów Formacyjnych dla Dzieci” ks. prof. dr hab. Marek Tatar, prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW. Materiały formacyjne dla dzieci na rok 2023/2024 W KOŚCIELE TO W CHRYSTUSA CIELE okiem profesora teologii: Analiza...