„Recenzowane materiały – zgodnie z intencją autorów – mają prowadzić do jednego celu…

„Recenzowane materiały – zgodnie z intencją autorów – mają prowadzić do jednego celu…

Jest nim wezwanie, aby «każdy wierzący i należący do Kościoła zadbał o szerzenie Ewangelii na całym świecie». Przygotowane przez PDMD materiały dokładają kolejną cegiełkę do realizacji tego nadrzędnego celu” – rekomenduje „Misyjne Materiały Formacyjne dla Dzieci”...