slider

Mask Group 18@2x

„Ten, kto się otworzył na miłość Boga, usłyszał Jego głos i otrzymał Jego światło, nie może zatrzymać tego daru dla siebie”

Papież Franciszek

Mask Group 18@2x

„Bądźmy we wszystkich regionach ziemi w «permanentnym stanie misji”

Papież Franciszek