Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

"W naszym duchowym DNA zawarta jest troska o kapłanów, dlatego z całego serca dziękujemy, że wspieracie z nami formację kleryków misyjnych" piszą Siostry Uczennice Boskiego Mistrza.

W Niedzielę Dobrego Pasterza (Światowy Dzień Modlitw o Powołania) startuje akcja „Powołanie utkane na miarę”. Jest to wspólny projekt Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce i Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza. Siostry będą przekazywać 1% zysku ze sprzedaży koszul kapłańskich i komeż na formację misyjnych kleryków. Akcja będzie trwać rok.

Siostry Uczennice Boskiego Mistrza będą wspierać formację kleryków z krajów misyjnych. Prezentujemy spot akcji "Powołanie utkane na miarę".

Uczennice Boskiego Mistrza mają misję eucharystyczno-kapłańsko-liturgiczną, więc akcja „Powołanie utkane na miarę” wpisuje się w charyzmat ich zgromadzenia. Prezentujemy drugi spot akcji.

Rozmowa z s. Violettą Tarką PDDM o nowej inicjatywie pod hasłem: „Powołanie utkane na miarę”.

Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza będą przekazywać 1% zysku ze sprzedaży koszul kapłańskich i komeż na formację kleryków z krajów misyjnych.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna