Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

      Z bogatą panoramą misyjnego dzieła Kościoła możemy zapoznać się dzięki licznym stronom internetowym. Warto zwrócić uwagę na strony Stolicy Apostolskiej oraz Papieskich Dzieł Misyjnych na świecie. Następnie mogą nas zainteresować strony ukazujące dzieło misyjne w Polsce, czyli strony Komisji Episkopatu ds. Misji, zakonnych referatów misyjnych i diecezjalnych dzieł misyjnych. Całości dopełniają strony internetowe katolickich agencji informacyjnych, dostarczające najnowszych informacji ze świata misyjnego.

Strony Stolicy Apostolskiej

Dzieło misyjne w Polsce

PDM na świecie

Katolickie Agencje Informacyjne

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna