Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieska Unia Misyjna      Papieską Unię Misyjną (PUM) założył o. Paweł Manna (1872-1952) we Włoszech w roku 1916. Jej celem jest informacja i formacja misyjna kapłanów, członków instytutów zakonnych, stowarzyszeń życia wspólnego i instytutów świeckich, kandydatów do kapłaństwa i życia poświęconego Bogu, jak również innych osób pełniących w Kościele posługę pastoralną. Jan Paweł II powiedział, że „zadaniem Papieskiej Unii Misyjnej jest tchnienie życia, wiary, entuzjazmu i miłości we wszystkie formy pomocy misjom”.
     W roku 1956 Unia została podniesiona do rangi dzieła papieskiego i przyjęła nazwę Papieska Unia Misyjna Duchowieństwa. Po roku 1980 zrezygnowano z ostatniego członu i obecnie znana jest jako Papieska Unia Misyjna.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna