Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary     Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary (PDRW) powstało w roku 1822 r. w Lyonie, we Francji. Jego założycielką była sługa Boża Paulina Jaricot (1799-1862). Sto lat później papież Pius XI podniósł Dzieło do rangi papieskiej. 

     Zadaniem PDRW jest kształtowanie odpowiedzialności za misje, duchowa i materialna pomoc misjom, informowanie o różnych potrzebach misji oraz kształtowanie animatorów i współpracowników misji.
        Dniem patronalnym Dzieła jest Światowy Dzień Misyjny, zwany również Niedzielą Misyjną, obchodzony każdego roku w przedostatnią niedzielę października. Jest to dzień solidarności z całym Kościołem powszechnym.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna