Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła      Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła (PDPA) powstało w Caen, we Francji, w roku 1889, z inicjatywy Joanny Bigard (1859-1934) i jej matki Stefanii Cottin. Głównym celem Dzieła jest pomoc w kształceniu i formacji seminarzystów oraz kandydatów do życia zakonnego w krajach misyjnych, a także pomoc w budowie i wyposażaniu seminariów oraz domów formacyjnych na misjach, budzenie odpowiedzialności za misje i troska o powołania w krajach misyjnych.
     W roku 1922 papież Pius XI ogłosił Dzieło św. Piotra Apostoła papieskim. Jego patronką została św. Teresa od Dzieciątka Jezus, a dniem patronalnym czwarta niedziela po Wielkanocy, czyli Niedziela Dobrego Pasterza, która jest Światowym Dniem Modlitw o Powołania.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna