Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

 

   Organizowana przez Papieskie Dzieła Misyjne Szkoła Animatorów Misyjnych każdego roku wychodzi z propozycją dla zainteresowanych prowadzeniem animacji misyjnej w swoich środowiskach. Szkoła ma system cykliczny – przez kolejne dwa lata odbywają się zajęcia pierwszego stopnia, a trzeciego roku absolwenci pierwszego stopnia spotykają się w SAM drugiego stopnia. Co roku przez kilka dni misyjnie formuje i kształci uczestników poprzez modlitwę, wykłady, dyskusje, prace w grupach, spotkania z misjonarzami, pokazy filmów o tematyce misyjnej oraz wspólną zabawę. Uczniowie SAM zapoznają się ze strukturami PDM oraz różnymi formami misyjnej współpracy. W teorii i w praktyce dowiadują się, jak misyjnie animować dzieci, młodzież i dorosłych. Wśród uczestników są ludzie różnych stanów i zawodów: siostry, klerycy, księża, osoby świeckie, pracujące, studenci, uczniowie szkół średnich i gimnazjów.

     Dzięki tej niezwykłej szkole wzrasta liczba animatorów misyjnych dobrze przygotowanych do swojej posługi.

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna