Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

 

Trzy kroki adopcji:

1. Każdego dnia pomódl się za adoptowanych seminarzystów
2. Wybierz formę pomocy finansowej, która Ci odpowiada:
a) adopcja stała - wpłacasz zadeklarowaną sumę (może być indywidualna lub grupowa),
b) adopcja jednorazowa - wpłacasz dowolną sumę w dowolnym czasie (może być indywidualna lub grupowa),
c) adopcja okazjonalna - wpłacasz w miarę możliwości (może być indywidualna lub grupowa).

Adopcji grupowej podejmują wspólnoty lub grupy znajomych, m.in. koła kleryckie oraz róże różańcowe.

3. Wypełnij deklarację i przyślij ją do nas

Darowiznę prześlij na podane konto. Możesz posłużyć się załączonym drukiem lub wypełnić wersję elektroniczną

Konto bankowe: PKO BP SA I/0 Warszawa 72 1020 1013 0000 0102 0002 7169

Zachęć innych do przyłączenia się do akcji AdoMiS!

Projekty finansowane przez Sekretariat Krajowy PDPA

Więcej informacji na stronie: https://pdpa.missio.org.pl/

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna