Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

 Żywy Różaniec dla Misji

 

 

   Żywy Różaniec ma korzenie misyjne. Jego założycielka – sł. Boża Paulina Jaricot – zainicjowała również Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, dzieło wspierające misje powszechne Kościoła. Papieskie Dzieła Misyjne zachęcają wszystkie Róże Różańcowe do powrotu do pierwotnych korzeni i wspierania modlitwą i ofiarą misji na całym świecie.

   Sprawa misji i budowania wspólnoty Kościoła były dla sł. Bożej Pauliny Jaricot najważniejsze, dlatego całe swoje życie, czas, talent i osobisty majątek poświęciła tej sprawie. Po głębokiej modlitwie i duchowym zawierzeniu siebie Maryi, wraz ze współtowarzyszami powołała w roku 1822 Dzieło Rozkrzewiania Wiary, a w 1826 r. Żywy Różaniec. 

   Członkowie Róż Różańcowych mogą pomóc misjom poprzez:
– codzienną modlitwę,
– pogłębianie wiedzy za pośrednictwem czasopism („Misje Dzisiaj”, „Różaniec”),
– wspieranie powołań kapłańskich,
– systematyczną, niewielką ofiarę na rzecz misji (1 zł miesięcznie).

   Więcej informacji można znaleźć na stronie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary: www.pdrw.missio.org.pl

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna