Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

 

Dyrekcja krajowa Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce proponuje publikacje oraz materiały animacyjne do owocnego przygotowania oraz przeżycia tego wyjątkowego czasu:

1) Misyjne rozważania i czytanki różańcowe zredagowane w publikacji „Wyrusz na misję już dzisiaj” na każdy dzień października 2019. Czytanki zawierają rozważania różańcowe, fragment listu misjonarza oraz krótki komentarz pastoralny w oparciu o nauczanie Papieża Franciszka.2) Kalendarz Misyjny na rok 2019 z materiałami na NMM (patroni każdego tygodnia) 
3) Nabożeństwa Misyjne na każdy miesiąc 2019 roku
4) Papieskie Intencje Ewangelizacyjne na 2019 rok
5) Czasopismo „Misje Dzisiaj” w roku 2019 poświęcone tematom zaczerpniętym z listu papieża Franciszka, ogłaszającego Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
6) "Świat Misyjny" na stronach 30-31 pojawiają się cenne i inspirujące materiały do animacji dzieci w świetle misyjnego zaangażowania
7) Komentarze liturgiczne w duszpasterskich periodykach „Dzień Pański” i „Od Słowa do Życia”


8) Biblioteka Kaznodziejska na październik – homilie autorstwa ks. Tomasza Atłasa, ks. Macieja Będzińskiego, o. Marcina Wrzosa OMI oraz ks. Radosława Kacprzaka.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna