Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieska Intencja Modlitewna na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

 

---

Posłuchaj koniecznie co Papież Franciszek mówi o Papieskich Dziełach Misyjnych. Dlaczego warto angażować się w akcje PDM?

 ---

„Dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Misyjny, na temat: „Misja w centrum Kościoła”. Zachęcam wszystkich do przeżywania radości misji, świadcząc Ewangelię w środowiskach, w których każdy żyje i działa. Równocześnie, jesteśmy wezwani do wspierania miłością, konkretną pomocą i modlitwą misjonarzy, którzy wyruszyli, aby głosić Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie znają. Przypominam też, że mam zamiar ogłosić Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny w październiku 2019 roku, aby wzmocnić zapał działalności ewangelizacyjnej Kościoła ad gentes. W dniu liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II, papieża-misjonarza, powierzamy jego wstawiennictwu misję Kościoła na świecie” (Papież Franciszek, 22.10.2017)

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna