Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

 90 sióstr z różnych rodzin zakonnych przyjechało, aby przygotować siebie i swoje zgromadzenie na wyjątkowy tegoroczny październik, czyli Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna