Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce


Odpowiadając na zaproszenie papieża Franciszka, siostry polskiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame podejmowały różnego rodzaju inicjatywy, które pogłębiały świadomość misyjną dzieci, młodzieży, a także wspólnot parafialnych. Pragniemy podzielić się ze wszystkimi tym, co się działo w naszych wspólnotach i parafiach, w których apostołujemy.
1. Wspólnota sióstr z Bielska-Białej przez cały miesiąc bardzo aktywnie modliła się za misje. W bursie, którą siostry prowadzą, w gablotach wywieszono foldery o tematyce misyjnej. Dziewczęta obejrzały też film pt. „Sudan. Najmłodszy naród na świecie”, a także slajdy, które ukazywały naszą zgromadzeniową aktywność w tym kraju.
Siostra M. Teresa i s. Eliasza z mieszkankami bursy upiekły i ozdobiły pierniki świąteczne, które później były sprzedawane na kiermaszach świątecznych. Siostra M. Ave przeprowadziła lekcję katechezy dla młodzieży: „Misjonarze polscy w świecie” oraz „Pierwsi męczennicy, misjonarze z Polski – bł. Michał Tomaszek i bł. Zbigniew Strzałkowski”.
2. Grzybowo. W miesiącu październiku nasza wspólnota wspierała misjonarzy modlitwą różańcową. Siostry rozmawiały o misjach zarówno we wspólnocie, jak i z gośćmi spędzającymi u nich urlop, wspominając znanych im misjonarzy m.in. ojca marianina z Kamerunu.
3. Świebodzice. Wychowankowie Domu Pomocy Społecznej w codziennej modlitwie różańcowej modlili się za misjonarzy i dzieła podejmowane na misjach. Siostra Czesława w formie opowiadań przybliżała również chłopcom trud pracy, jaką podejmują misjonarze w świecie.
4. Głubczyce. W tej wspólnocie siostry utworzyły na ten czas różę różańcową, otaczając modlitwą misje i misjonarzy. Natomiast w szkole przeprowadzały katechezy misyjne. Dzieci angażowały się w modlitwę, ale także zbierały kredki na misje i inne środki materialne, które miały wesprzeć dzieła misyjne. Wykonały również plakaty, gazetki i wystawy misyjne. Przygotowana liturgia i scenka na misyjnej Mszy szkolnej oraz prowadzony różaniec miały zaakcentować ten szczególny czas, jaki był w Kościele. Na koniec tego wyjątkowego miesiąca w szkole prowadzonej przez siostry gościła siostra misjonarka, która opowiedziała o swojej misyjnej służbie ludziom, a także nasze siostry misjonarki – s. M. Irmina i s. M. Estera.
5. Nowy Sącz, gdzie mieszkają i pracują siostry ze wspólnoty ,,Magnificat”, terytorialnie należy do diecezji tarnowskiej, najbardziej religijnej diecezji w Polsce i jednej z najbardziej religijnych na świecie. Stąd ogłoszenie października 2019 r. Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym przez papieża Franciszka spotkało się tu z wielką radością. Podczas nabożeństwa różańcowego parafianie wraz z siostrami pogłębiali wiedzę na temat ogólnej kondycji dzieła misyjnego w diecezji, ale także zapoznali się z warunkami życia i pracy konkretnych misjonarzy. Uzyskane informacje przyczyniły się do pogłębionej refleksji osobistej sióstr, dyskusji i modlitwy wspólnotowej.
Siostra Sara podejmując hasło nadzwyczajnego miesiąca w Zespole Szkół nr 3, przeprowadziła projekt mobilizujący młodzież do refleksji nad osobistą odpowiedzialnością za przyszłość Kościoła Chrystusowego we współczesnym świecie i tak np. grupy młodzieżowe przygotowywały prezentacje na temat wolontariatu misyjnego, Misyjnego Dzieła Pomocy Dzieciom, obszarów misyjnych.
Natomiast s. Hiacynta, pracująca w Szkole Podstawowej nr 2, korzystając z wiadomości diecezjalnego portalu misyjnego oraz strony internetowej Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w Polsce przedstawiła uczniom informacje o życiu i działalności misjonarzy. Następnie zaprosiła dzieci do codziennej modlitwy za misjonarzy (według listy przygotowanej przez wydział katechetyczny). Osoby zainteresowane zgłosiły się do akcji pt.:,,Każdy znaczek wspiera misje”. Zaangażowani uczniowie wysłali list do papieża informujący o ich aktywnej odpowiedzi na wezwanie Ojca Świętego. Nie mogło zabraknąć również spotkania z misjonarzem na terenie parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu.
6. Białoruś. W związku z tym, że miesiąc październik papież ogłosił Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym siostry wraz z dziećmi podjęły zobowiązanie modlitewne za kontynenty, na których rozwijają się misje. Przed każdą dziesiątką różańca dzieci mówiły, za jaki kontynent będą się modlić, ściągały serduszko odpowiedniego koloru z dekoracji i kładły je do specjalnie przygotowanego naczynka przed obrazem Matki Bożej. Każdy kontynent był oznaczony innym kolorem.
7. Krzydlina Mała – Punkt Przedszkolny „Kubusia Puchatka”. Siostry wraz z dziećmi odmawiały modlitwę różańcową, przeprowadziły katechezę na temat misji, a także wykonały wspólnie z nimi misyjny różaniec.
8. Dzieci z zerówki z naszego Niepublicznego Przedszkola „Tęcza” w Katowicach podczas miesiąca misyjnego codziennie modliły się za znanych im misjonarzy. W ich intencjach ofiarowałyśmy także różaniec, w którym uczestniczyły przedszkolaki, ich rodziny i pracownicy przedszkola.
9. Październik jest miesiącem maryjnym, a w tym roku dodatkowo jeszcze cały został poświęcony misjom. W naszej strumieńskiej wspólnocie każdego dnia, modląc się na różańcu wraz z dziećmi, naszymi podopiecznymi, i personelem, w swoich rozważaniach polecaliśmy dobremu Bogu wszelkie potrzeby misyjne. Plakaty o tematyce misyjnej, wiszące w naszym domu, przypominały o tym szczególnym czasie. Zaprosiłyśmy naszą misjonarkę z Afryki s. M. Irminę, żeby przybliżyła życie ludzi, wśród których pracuje, oraz ich troski, potrzeby i radości. Po tym spotkaniu na nowo uświadomiłyśmy sobie, jak trudne i wymagające poświęceń jest życie misjonarzy, a także jak ciężkie jest życie Afrykańczyków, z iloma problemami muszą się borykać, by zaspokoić swoje podstawowe potrzeby.
W swoich modlitwach często ogarniamy misje i misjonarzy, również dwie misjonarki – s. M. Dawidę i s. M. Weronikę, które pochodzą z naszych stron. Ten październikowy czas pozwolił nam bardziej poznać życie misyjne i potrzebę troski o misje. Naszą wspólnotę odwiedziła także nasza radna generalna s. M. Carolyn, pochodząca z Afryki, która przekazała nam bieżące wiadomości z Południowego Sudanu.
W naszej parafii modlitwa różańcowa była odmawiana w różnych językach. Wystawiono też skarbonkę, do której wrzucano pieniądze na budowę studni. To był budujący widok, kiedy po nabożeństwie rodzice z dziećmi składali datki na poprawę bytu potrzebujących ludzi. Po tak intensywnych modlitwach w każdej z nas zrodziła się, z pewnością, większa potrzeba wspierania misjonarzy modlitwą i ofiarą.
10. Opole. W Przedszkolu Niepublicznym im. bł. Matki Teresy Gerhardinger dzieci poznawały kraje, w których pracują misjonarze, modliły się za nich i za misje. Spotkały się też z s. M. Irminą, naszą misjonarką z Ghany. Uczestniczyły też w konkursie rodzinnym na wykonanie najpiękniejszego różańca. Jedna z mam poprowadziła warsztaty, na których dzieci nauczyły się wykonywać różańce ze sznurka i koralików.
Dziękujemy dobremu Bogu za ten szczególny czas modlitwy, za Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, który w wielu sercach pozostawił trwały ślad i zasiał ziarenko odpowiedzialności za dar, jakim są dla nas misje. Ufamy, że nasze działania, z Bożą łaską, będą wydawać obfity plon.
s. M. Klara Masłowska

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna