Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Z racji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, października 2019, który dwa lata wcześniej ogłosił papież Franciszek, siostry zakonne z diecezji sandomierskiej podczas swojego październikowego spotkania udały się do Muzeum Kardynała Kozłowieckiego, długoletniego misjonarza w Zambii. Po ścieżkach misyjnych Księdza Kardynała oprowadzał siostry ks. Daniel Koryciński, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych diecezji sandomierskiej, wspomagany przez p. Krystynę z Fundacji „Serce bez granic”.
Do Huty Komorowskiej przybyło 40 sióstr oraz przedstawicielek indywidualnych form życia konsekrowanego. Po zawiązaniu wspólnoty zaprezentowano im film pt. „Rzecz o Kardynale Kozłowieckim” (w reżyserii Pawła Zarzyckiego), w którym przybliżono postać tego wielkiego Apostoła Afryki. Uczestniczki spotkania obejrzały ponadto eksponaty muzealne upamiętniające życie kard. Kozłowieckiego, m.in. dotyczące jego „drogi przez mękę” w obozach koncentracyjnych Auschwitz i Dachau oraz posługę misyjną w Zambii. Uczestniczyły też we Mszy św. w kościele parafialnym pw. Świętej Rodziny, którą sprawował ks. Daniel Koryciński oraz ks. Leon Siwecki, wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego w diecezji. W kościele tym znajdują się relikwie św. o. Pio oraz św. Charbela, stąd też na zakończenie liturgii za ich wstawiennictwem modlono się o łaskę nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych w naszej diecezji.
Po Mszy św. siostry spotykały się z członkiniami Koła Gospodyń „Dworzanki” z Huty Komorowskiej, które dla gości przygotowały agapę.
To spotkanie w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym zachęciło siostry do pochylenia się nad tematyką misyjną i popularyzowania idei misyjnej na katechezie w szkołach, jak również we wspólnotach domowych. Każda wspólnota w diecezji codziennie odmawia różaniec w intencji misji i misjonarzy. Inicjatywa ta powstała w roku 2011 i została złączona jako Żywy Różaniec domów zakonnych dla misji.
s. Klara Radczak CFS

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna