Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Pokój i Dobro!
Nasza wspólnota Domu Prowincjalnego pragnie podzielić się świadectwem z przeżywania Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Dla nas był to szczególny czas. Każdego tygodnia siostry poznawały nowy kontynent, jego tradycje, a także dorobek misyjny. Świadectwa misjonarzy, wspólna modlitwa, rekreacje, na których uczyłyśmy się śpiewów w różnych językach, rozwiązywanie quizów z wiedzy misyjnej, gry i zabawy – to wszystko sprawiało nam ogromną radość i przyczyniało się do jednoczenia wspólnoty. Ale przede wszystkim wzrastała w nas świadomość, jak ważna jest modlitwa za całe dzieło misyjne Kościoła. Odczułyśmy większą odpowiedzialność, by nasza modlitwa była jeszcze bardziej gorliwa. Wyrażamy swą wdzięczność Panu Bogu za ten niezwykły czas. Dziękujemy również całej wspólnocie za zaangażowanie i wkład serca.


Serdecznie pozdrawiamy i z Panem Bogiem
s. Milenia i s. Ola Franciszkanki Rodziny Maryi

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna