Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

W dniu 16 listopada, we Wspomnienie Matki Bożej Ostrobramskiej, ks. prał. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy PDM, skierował do żeńskich zgromadzeń kontemplacyjnych list w związku z przyszłorocznym Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym.

W roku 2019 minie sto lat od ogłoszenia Listu apostolskiego „Maximum illud” poświęconego misyjnej działalności Kościoła. W dokumencie tym papież Benedykt XV uznał głoszenie Ewangelii wszystkim za „Największe i najświętsze zadanie, które Pan nasz, Jezus Chrystus, zlecił uczniom tuż przed swym odejściem do Ojca”.

W związku z tym jubileuszem, z woli papieża Franciszka, październik 2019 r. będziemy przeżywać jako Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, by „bardziej rozbudzić świadomość missio ad gentes i z nową energią podjąć przemianę misyjną życia i duszpasterstwa”. Dla wszystkich wierzących powinien to być szczególny czas uświadomienia sobie na nowo osobistej odpowiedzialności za misje, czyli za zbawienie każdego człowieka.

Ksiądz prałat Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych, skierował do żeńskich zgromadzeń kontemplacyjnych specjalny list, w którym zaprasza siostry „do włączenia się w swoistą nowennę, przez którą chcemy przygotować się do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Począwszy od stycznia 2019 r., przez kolejne dziewięć miesięcy będziemy przyzywać Ducha Świętego, by nas oświecał, umacniał i prowadził. Ufamy, że On, «Pierwszy Sprawca Misji», ożywi i odnowi misyjne zaangażowanie Kościoła w Polsce i sprawi, że październik 2019 r. będzie wielkim świętem misji”.

Ksiądz Tomasz Atłas osobiście przekazał siostrom karmelitankom bosym z klasztoru tarnowskiego pięknie wydrukowany list.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna