Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny zachęcił siostry do pochylenia się nad tematyką misyjną i popularyzowania idei misyjnej w szkołach, jak również we wspólnotach domowych.

Czy Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny pomógł w jednoczeniu wspólnoty? Czy wspólne spędzanie czasu i pogłębianie wiedzy misyjnej ma sens? 

Siostry zakonne rozpoczęły Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny Mszą św. w kościele Sióstr Wizytek w Warszawie. 

Siostry będą modlić się 29 września w Kościele Sióstr Wizytek w Warszawie.

Do rozpoczęcia Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego pozostały już tylko dwa miesiące.

Konsekrowani omodlają Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny.

Ksiądz Tomasz Atłas, dyrektor krajowy PDM, skierował do żeńskich zgromadzeń kontemplacyjnych list w związku z Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym.

 90 sióstr z różnych rodzin zakonnych przyjechało, aby przygotować siebie i swoje zgromadzenie na wyjątkowy tegoroczny październik, czyli Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna