Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

HARMONOGRAM WYDARZEŃ NA UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

11 października – Międzynarodowe Sympozjum z okazji 50-lecia Misjologii UKSW w Warszawie
12 października – Walne Zebranie Stowarzyszenia Misjologów Polskich 
18 października – Sympozjum na temat pracy o. Michała Piotra Boyma
24 października – Sympozjum z okazji 100-lecia Domu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie
Październik – Sympozjum na temat Amazonii

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna