Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Azja

 

W Azji Kongregacji Ewangelizacji Narodów podlega 478 kościelnych jednostek administracyjnych:

77 archidiecezji,

339 diecezji,

17 wikariatów apostolskich,

34 prefektury apostolskie,

4 administratury apostolskie,

3 misje sui iuris,

2 ordynariaty polowe,

1 opactwo terytorialne,

1 patriarchat (Wschodnich Indii).

Najstarsze terytorium misyjne, podlegające obecnie Kongregacji utworzono w 1533 r. w Indiach.

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna