Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Według informacji zebranych przez Agencję Fides, w roku 2020 na świecie zginęło 20 misjonarzy: 8 kapłanów, 1 zakonnik, 3 zakonnice, 2 kleryków, 6 osób świeckich. Patrząc na poszczególne kontynenty, w omawianym roku najwięcej męczenników odnotowano w Ameryce, gdzie zginęło 5 kapłanów i 3 osoby świeckie (8). Następnie w Afryce, tam śmierć poniósł 1 ksiądz, 3 siostry zakonne, 1 seminarzysta i 2 osoby świeckie (7), w Azji zabito 1 księdza, 1 seminarzystę i 1 osobę świecką, w Europie natomiast 1 księdza i 1 zakonnika. W ciągu ostatnich 20. lat (2000 – 2020) na świecie śmierć męczeńską poniosło 535 duszpasterzy, w tym 5. biskupów. 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna