Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

   Papieskie Dzieła Misyjne podlegają Kongregacji Ewangelizacji Narodów. Podstawową rolą Kongregacji jest dbanie o rozwój wiary chrześcijańskiej w świecie. Koordynuje ona pracę misyjną, nadaje kierunki działalności misyjnej, wspiera formację duchowieństwa i hierarchii kościelnej oraz zakładanie nowych instytutów misyjnych na terenach misyjnych, a także wspiera misje materialnie. Stanowi narzędzie Papieża i Stolicy Apostolskiej w koordynowaniu działalności na terenach misyjnych oraz współpracy na rzecz misji.
   Kongregacji podlega również Międzynarodowa Agencja Informacyjna „Fides”, która co roku publikuje statystykę Kościoła katolickiego oraz listę osób pracujących w duszpasterstwie, którzy zostali zamordowani w czasie ostatniego roku.

Prezentacja

Terytoria Misyjne

Jak uzyskać pomoc finansową z PDM

Statystyki

Informacje

Krótko i na temat

Słowniczek misyjny

Galeria

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna