Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Będzie to 200. rocznica powstania Dzieła Rozkrzewiania Wiary oraz 100. rocznica motu proprio „Romanorum Pontificum” papieża Piusa XI, dzięki któremu trzy z czterech Dzieł zyskały miano „papieskie”.

W przyszłym roku przypada 200. rocznica założenia Dzieła i 100. rocznica nadania mu tytułu papieskiego. To doskonały moment, aby uczynić je bardziej znanym na całym świecie.

Warto świętować tę rocznicę, aby upamiętnić bogactwo łaski i błogosławieństwa, które w przeszłości rozprzestrzeniły się po całym świecie dzięki dzieciom-misjonarzom, ale także by dostrzec znaczenie i wartość tego Dzieła i charyzmatu dzisiaj.

Obchody setnej rocznicy są okazją do uroczystego dziękczynienia Panu Bogu za to, że powołał do istnienia Dzieło, które odpowiada na potrzeby misji powierzonej Kościołowi przez Jezusa Chrystusa.

W 2022 roku PUM świętuje 150. rocznicę urodzin bł. o. Pawła Manny, założyciela tego Dzieła. To okazja, aby na nowo odkryć i odtworzyć jego charyzmat, którym jest zarażenie gorliwością w misyjnej formacji.

W 2022 roku przypadnie 400-lecie powołania do życia Kongregacji Ewangelizacji Narodów, 200-lecie powstania Dzieła Rozkrzewiania Wiary oraz setna rocznica podniesienia Dzieła Rozkrzewiania Wiary, Dzieła św. Piotra Apostoła i Dzieła Misyjnego Dzieci do rangi dzieł papieskich.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna