Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Sobór Watykański II

 

 

 

Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra aetate”

 


Dekret o apostolstwie świeckich „Apostolicam actuositatem”

 


Dekret o działalności misyjnej Kościoła „Ad gentes”

 


Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego „Perfectae caritatis”

 


Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”

 


Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”

 


Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum concilium”

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna