Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Orędzia

 

  

Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 1969

Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 1970

Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2000

Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2001

Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2002

Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2003

Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2004

Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2005

Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2006

Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2007

Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2008

Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2009

Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2010

Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2011

Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2012

 Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2013

Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2014

Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2015

Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2016

 

Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2017

 

Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2018

Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2019 - Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2020

 

Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2021

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna