Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Dokumenty Kongregacji Ewangelizacji Narodów

 

 

 

Konstytucja „Inscrutabili Divinae Providentiae”

 

 

Instrukcja Kongregacji Ewangelizacji Narodów o współpracy misyjnej „Cooperatio Missionalis”

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna