Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Kiedy słyszymy słowo SYNOD, w pierwszej chwili kojarzy się nam ono z bardzo poważnym zebraniem biskupów i kardynałów. To oczywiście prawda, choć nie całkowita.

Synod to zebranie ludzi Kościoła, którzy są zainteresowani jego życiem i zatroskani o jego rozwój i wzrost. Każdy człowiek wierzący w Pana Jezusa, który żyje w bliskości z Nim, przyjmuje sakramenty i słucha nauczania Ojca Świętego, należy do Kościoła, a dokładniej – tworzy ten Kościół, buduje go i sam jest Kościołem!

Znam wielu młodych ludzi, którzy tak właśnie żyją, którzy są blisko Jezusa, rozmawiają z Nim w modlitwie, formują się według Jego nauki, a co więcej, starają się, aby ich rówieśnicy na całym świecie mogli poznać Ewangelię. Ci młodzi ludzie, tak bardzo zatroskani o budowanie Kościoła, są „przedłużeniem rąk Ojca Świętego” i pomagają mu swoją modlitwą i zaangażowaniem dla spraw misji. Ci młodzi ludzie to dzieci z ognisk misyjnych Papieskiego Dzieła Misyjnego.
Zatem uroczyście ogłaszamy, wszem i wobec, że również i ci mali misjonarze będą mieć swój misyjny synod już w 2022 roku!

Data ta może się wydawać bardzo odległa, synod jednak to poważna sprawa i wymaga dobrego przygotowania. We wrześniu bieżącego roku w formacji ognisk misyjnych rozpoczniemy pierwszy rok naszych synodalnych przygotowań. Dzieci będą się dowiadywać, czym jest synod, układać synodalną drogę, zostawiając na niej konkretne ślady swojej działalności na rzecz misji, a także będą formułować postulaty, z którymi spotkają się na synodzie. Synod bowiem to przede wszystkim spotkanie, które ma nas zgromadzić na wspólnej modlitwie i rozmowie mającej na celu dobro Kościoła.
Wyznaczona data nie jest przypadkowa. Dokładnie 100 lat wcześniej, czyli w roku 1922, Dzieło Misyjne Dzieci (wraz z innymi dziełami misyjnymi) otrzymało przydomek PAPIESKIE. Tym samym Ojciec Święty wobec całego świata uznał je „za swoje”, zaprosił do bliskiej współpracy i uczynił swoimi bezpośrednimi pomocnikami w dziele misyjnym całego Kościoła.

Również miejsce naszego Misyjnego Synodu Dzieci nie jest przypadkowe. Odbędzie się on w Warszawie w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jak napisał Jan Paweł II: „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”. W pierwszym roku naszych przygotowań i formacji pomogą nam to zrozumieć „eksperci dla misji”. Dziesięć świetnie wykształconych osób, profesjonalistów w swoich dziedzinach, da nam swoje świadectwo wiary i wyraźnie pokaże, że wiedza i wykształcenie idą w parze z głębokim zawierzeniem Panu Jezusowi. Tego będziemy chcieli się uczyć również w czasie synodu. Łączenia wiedzy z wiarą dla głoszenia Ewangelii w naszych środowiskach.

Na naszej synodalnej drodze nie będziemy sami. Towarzyszyć nam będzie Maryja. Będziemy także towarzyszyć sobie nawzajem, odmawiając w różnych miejscach i w różnym czasie tę samą modlitwę synodalną, która nas połączy.

A czy wiecie, że synod ma również zupełnie inne znaczenie? W astronomii mianem tym określa się koniunkcję ciał niebieskich, to znaczy taką sytuację, kiedy kilka ciał niebieskich (np. Słońce, Księżyc i nasza Ziemia) stają w jednej linii ze sobą i z nami, którzy to obserwujemy. Piękne to, prawda? Przecież właśnie tego chcemy. Chcemy tworzyć wspólnotę, chcemy „stać w jednej linii” ze sobą nawzajem i z Panem Bogiem, który jest naszym Słońcem!
Już dzisiaj zapraszamy na Misyjny Synod Dzieci! Bądźcie z nami od września i razem przygotujmy się do tego wielkiego wydarzenia!

mj/PDM

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna