Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Pozdrawiam z naszego deszczowego miasta w diecezji Santa Clara na Kubie. Moją wielką radością jest fakt, że nasza diecezja od dłuższego czasu pozostaje wolna od koronawirusa, dzięki czemu do udziału w Eucharystii mogli już powrócić ludzie świeccy.

Kaplica adoracji została wreszcie otwarta dla wszystkich. Kuria i dom biskupi drugi tydzień funkcjonują normalnie, z zachowaniem środków ostrożności.
3 czerwca po raz pierwszy po dwóch miesiącach byłam w naszym domu w dzielnicy Virginia, zawiesiłam krzyż i kalendarze przywiezione z Polski, przewietrzyłam mieszkanie i posprzątałam podwórko wokół domu. Eksplozję radości wywołało spotkanie z kobietami, które w tym czasie przyszły uporządkować kaplicę Miłosierdzia i przygotować do Eucharystii na uroczystość Bożego Ciała. Pytały o nasze rodziny i mówiły, że modlą się za nas. „Gracias a Dios, bien” – rozlegało się na naszej ulicy, podchwycone przez moje rozmówczynie.

11 czerwca świętowaliśmy 25 rocznicę utworzenia diecezji Santa Clara przez św. Jana Pawła II, ale jeszcze przy zamkniętych drzwiach sanktuarium. Mszę św. celebrował bp Arturo wraz z 10 kapłanami, diakonem, a uczestniczyły w niej siostry zakonne obecne w Santa Clara i 6 osób świeckich, które pierwszy raz mogły uradować się Eucharystią po długim czasie „postu”. Po Eucharystii było pierwsze wspólne śniadanie wszystkich uczestników tej liturgii.
Natomiast w Boże Ciało była Msza św. z homilią ks. Wilfredo, proboszcza katedry, z adoracją, nabożeństwem do Serca Jezusowego i błogosławieństwem w dzielnicy Virginia, w której uczestniczyłyśmy wraz z 20 osobami świeckimi.

W niedzielę 14 czerwca w wypełnionej katedrze (z zachowaniem bezpiecznych odległości) świętowaliśmy jubileusz naszej diecezji już ze wszystkimi. Była dziękczynna Msza św. z biskupem Arturo i ks. proboszczem Wilfredo. Został odczytany list sekretarza papieża Franciszka na okoliczność jubileuszu diecezji. List przyjęto gromkimi brawami. Na koniec, z okazji naszego patronalnego święta, biskup powierzył opiece Matki Bożej eucharystki z Polski: s. Janinę i s. Magdalenę, obecne w Santa Clara, całe Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii w Polsce i w innych krajach.
Od niedzieli 14 czerwca już we wszystkich kościołach naszej diecezji jest Eucharystia dostępna dla ludzi świeckich.

Na Kubie są jeszcze zakażenia koronawirusem. Najwięcej w Hawanie i to w zdecydowanej większości wśród ludzi młodych. Wynika to prawdopodobnie z lekceważenia zasad ostrożności w osobistych kontaktach. Według oficjalnych danych, na Kubie z powodu epidemii zmarły 84 osoby.

Niech Pan błogosławi wszystkim, którzy się za nas modlą.
S. Janina Samolewicz, eucharystka, Kuba

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna