Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

W parafii Świętej Doroty w Wolanowie (diec. radomska) 14 czerwca 2020 roku 37 uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej przyjęło sakrament bierzmowania. Przygotowywaniem młodzieży zajmował się ks. Mariusz Chamerski. Szafarzem sakramentu był opat klasztoru Cystersów w Wąchocku o. Eugeniusz Augustyn OCist. Uczniowie przyjęli misyjne krzyże z napisem „Idźcie i głoście”. Napełnieni Duchem Świętym, włączyli się w misyjne dzieło Kościoła i w pomoc seminarzystom w krajach misyjnych.

„Wielu z nich czynnie od trzech lat włącza się w zbiórki witamin czy środków opatrunkowych organizowanych na rzecz misjonarzy. W przygotowaniu do sakramentu bierzmowania korzystaliśmy z materiałów opracowanych przez Papieskie Dzieła Misyjne, szczególnie podczas comiesięcznych celebracji liturgicznych” – mówi wikariusz parafii ks. Mariusz Chamerski.

Więcej o misyjnym krzyżu >> 

mł/pdm

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna