Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Watykan (Agencja Fides) – „Serce Papieskich Dzieł Misyjnych bije tam, gdzie bije serce Kościoła”. Takimi słowami abp Giampietro Dal Toso, przewodniczący Papieskich Dzieł Misyjnych (PDM) i sekretarz pomocniczy Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, komentuje w wywiadzie dla Fides przesłanie, które papież Franciszek skierował do Papieskich Dzieł Misyjnych (patrz Fides 22/5/2020).

Oto pełny tekst wywiadu udzielonego Fides:

Jak PDM przyjęły przesłanie papieża?
Ze zdumieniem i wdzięcznością. Byłem szczęśliwy, gdy dowiedziałem się, że papież ma zamiar napisać przesłanie do Papieskich Dzieł Misyjnych. Co więcej, napisał je, gdyż jego pragnieniem było odwiedzić nas podczas Zgromadzenia Ogólnego PDM, które miało się odbyć w tych dniach, ale niestety zostało odwołane z powodu pandemii. Odczytuję to przesłanie przede wszystkim jako znak szczególnej troski papieża o instytucję, która ma prawie 200 lat historii i która uczyniła tak wiele dobra dla Kościoła. Bez PDM misja ewangelizacyjna Kościoła, zwłaszcza w ciągu ostatnich stu lat, nie przyniosłaby widocznych teraz owoców. Dlatego dla mnie przesłanie papieża jest powodem do wdzięczności, a jednocześnie do refleksji nad wyzwaniami, przed którymi stoimy, i które papież nam wskazał. Nie zapominajmy, że PDM to światowa sieć złożona z ok. 120 krajowych dyrekcji i wielu osób zaangażowanych w diecezjach.

Przesłanie dotyka tożsamości i specyfiki Dzieł. W jaki sposób może ono pomóc odnowić ich misję?
Papież Franciszek często mówi, że bez korzeni nie ma owoców. Celem przesłania jest właśnie pomóc Dziełom w odnowie, w odkryciu na nowo ich oryginalności. W przemówieniach do PDM w 2017 i 2018 r. papież mówił o potrzebie tej odnowy. Dlaczego? Ponieważ dzisiejszy świat i Kościół nie są już takie same jak 50 lat temu, co stawia nas wobec pytania: jak rozmawiać z dzisiejszym chrześcijaninem i jak prowadzić misję w dzisiejszym świecie? Wszyscy wiemy, że paradygmat misji nie jest już dzisiaj geograficzny, z północy na południe, ale dąży do Kościoła komunii, który wspiera się w misji, dzieląc się tym, co ma. Problemem nie jest – a Papież mówi to dokładnie w odniesieniu do charyzmatu – zmiana tożsamości, ale raczej zgodna z charyzmatem PDM odpowiedź na potrzeby Kościoła i współczesnego świata. Wielokrotnie powtarzałem na spotkaniach, że jeśli papież Franciszek prosi o Kościół misyjny, to my również musimy zadać sobie pytanie, w jaki sposób nasz charyzmat, który jest charyzmatem misyjnym, może pomóc Kościołowi w misyjnym nawróceniu.

Jakie są, zdaniem Księdza Arcybiskupa, najbardziej istotne punkty przesłania?
Myślę, że najważniejsza jest kwestia wiary. Jestem bardzo poruszony, ale też umocniony faktem, że papież umieścił charyzmat PDM w kontekście misji, a misję w odniesieniu do Chrystusa, a zatem do wiary. Misja istnieje dzięki wierze rozumianej jako osobiste przylgnięcie do Chrystusa, zarówno misjonarza, jak i osoby, która przyjmuje orędzie wiary. W takim znaczeniu instytucja PDM propaguje ten zasadniczy kierunek wiary człowieka do Chrystusa i odwrotnie. Papież wychodzi od tego założenia i dlatego uważam to za podstawę całego przesłania. Oczywiście istnieje wiele innych inspirujących nas aspektów: działanie Ducha Świętego, ponowne odkrycie pierwotnego charyzmatu z naciskiem na modlitwę i miłość miłosierną; wsparcie Kościoła lokalnego; charakterystyczny rys charyzmatu, którym jest przeżywanie go przez zwykłych wiernych, a zatem udział ochrzczonych w misji Kościoła; szczególny związek z posługą Piotrową, której jesteśmy narzędziem.

W jaki sposób według Księdza Arcybiskupa można uniknąć wspominanych przez papieża niebezpieczeństw?
Niebezpieczeństwa będą zawsze i papież – jak każdy dobry ojciec wobec syna – dodaje nam otuchy i zachęca nas do stawienia im czoła. Niestety, również muszę przyznać, że zbyt często na PDM patrzy się wyłącznie przez pryzmat kwestii finansowych. Papież przypomina jednak, że charyzmat i instytucja uzupełniają się i zawsze trzeba powracać do charyzmatu, aby instytucja mogła pełnić podstawową funkcję, jaką jest jego ochrona i realizacja owocnej misji. Ciągła odnowa, na którą papież Franciszek udziela nam cennych rad, wyraża w pełni nasze pragnienie, aby nie utracić oryginalności samego charyzmatu i żyć nim również dzisiaj. Mówiąc dokładniej, PDM od roku prowadzą refleksję na różnych poziomach – międzynarodowym, krajowym i diecezjalnym – aby zrozumieć, jaka ma być nasza odnowa i jak wprowadzić ją w życie. Wierzę, że droga wskazana nam przez papieża Franciszka – by z jednej strony uważać na niebezpieczeństwa, a z drugiej stosować rady, które nam przekazał – prowadzi dwoma torami, po których odnowa może przebiegać bezpiecznie.

Jaka przyszłość przed PDM?
Od zawsze celem PDM było pomaganie wszystkim w przeżywaniu wiary misyjnie i powszechnie. W 2022 roku skończymy 200 lat, a właśnie w ostatnich dniach dotarła do nas wspaniała wiadomość, że uznano cud za wstawiennictwem założycielki pierwszego z Dzieł Misyjnych – Pauliny Jaricot, która położyła fundament pod całą naszą działalność. Zatem to już jest pierwsza wyznaczona droga. Pomyślmy chociażby tylko o tym, co oznaczają obchody Światowego Dnia Misyjnego (Niedzieli Misyjnej), który od 1926 r. pragnie zaangażować wszystkie parafie na świecie w animację misyjną. Pomyślmy o tak wielu chorych, którzy ofiarowują swoje cierpienia za misje w tych krajach, w których PDM pracują z chorymi. Pomyślmy o pomocy finansowej, którą nadal oferujemy, dzięki temu, że tak wiele osób dzieli się swoimi dobrami. Przykładowo w 2019 r.: dla każdego z prawie 25 tys. kleryków z Wyższych Seminariów Duchownych na terenach misyjnych (Azji, Afryki, Oceanii i częściowo Ameryki Łacińskiej) przekazaliśmy kwotę w wysokości 450 USD, która w niektórych krajach pokrywa prawie cały roczny koszt studiów. Każdy okręg kościelny na terenach misyjnych otrzymuje stałe wsparcie na łączną kwotę ponad 27 milionów dolarów amerykańskich. Sfinansowaliśmy projekty edukacyjne dla dzieci za ok. 7 milionów dolarów. Każdego roku przeznaczamy ponad 11 milionów dolarów na formację i utrzymanie katechetów świeckich, którzy na terenach misyjnych są najważniejszymi animatorami wspólnot chrześcijańskich. W tej chwili pomagamy wielu diecezjom pozostawionym bez wsparcia z powodu COVID-19. To zaangażowanie materialne i duchowe musi być kontynuowane, również dlatego, że proszą nas o nie Kościoły lokalne, ale zawsze w tym duchu, który podkreślał papież: sednem misji jest przebudzenie wiary w komunii miłości. I chciałbym dodać, że to nie może być wysiłek tylko PDM. Jest to kryterium, na podstawie którego jesteśmy wezwani do oceniania wszystkich naszych działań w Kościele. A serce PDM bije tam, gdzie bije serce Kościoła.
(Agencja Fides, 28.05.2020)

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna