Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

27 maja br. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych podała informację o zatwierdzeniu cudu za przyczyną sł. Bożej Pauliny Marii Jaricot. To ogromna radość dla wielomilionowej wspólnoty Żywego Różańca na świecie, której założycielką jest Paulina Jaricot.

Ufam, że to owoc modlitw w kościołach stacyjnych w diecezjach, jak i podczas ogólnopolskich pielgrzymek Żywego Różańca na Jasną Górę – powiedział ks. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy PDM.

Paulina Jaricot w 1826 r. założyła Żywy Różaniec, który duchowo i materialnie angażuje się w ewangelizację terytoriów misyjnych. Nieco wcześniej, bo w 1822 r. Paulina Jaricot założyła Dzieło Rozkrzewiania Wiary, które od 1922 r. nosi tytuł papieskiego. W Kościele jest odpowiedzialne za tworzenie funduszu solidarności misyjnej (Niedziela Misyjna). Dzięki niemu – przez pozyskiwanie dofinansowań na budowę kaplic, świątyń, domów duszpasterskich – Kościół katolicki może rozwijać się na 1100 terytoriach.

Kongregacja podała także informację o bliskiej kanonizacji wielkiego misjonarza Afryki bł. Karola de Foucauld oraz o uznaniu heroiczności cnót założyciela Stowarzyszenia Misji Afrykańskich bpa Melchiora de Marion Brésillac.

To doskonała motywacja do jeszcze intensywniejszej modlitwy o beatyfikację, wszak już w dniach 5-6 czerwca odbędzie się kolejna pielgrzymka Żywego Różańca, podczas której podejmiemy temat formacyjny: „Paulina Jaricot – znak jedności z Ojcem Świętym i Kościołem”.


Paulino Jaricot, patronko Żywego Różańca i współpracy misyjnej, wstawiaj się za nami.

mb/pdm

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna