Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papież Franciszek skierował specjalne słowa do Papieskich Dzieł Misyjnych. Pełni wdzięczności za słowa Ojca Świętego dzielimy się jego Siedmioma Przykazaniami dla misji. To jeden z fragmentów jego ojcowskich wskazówek dla PDM.

SIEDEM PRZYKAZAŃ DLA MISJI PAPIEŻA FRANCISZKA


1. Atrakcyjność.
Tajemnica Zbawienia wkroczyła w ten świat i nadal w nim działa dzięki swej pociągającej atrakcyjności, która może zdobyć serca ludzkie. (…) Radość, która emanuje z osób przyciągniętych przez Chrystusa i przez Jego Ducha jest tym, co czyni owocną działalność misyjną.

2. Wdzięczność.
Radość głoszenia Ewangelii wypływa zawsze z wdzięcznej pamięci. (…) Być „w stanie misji” wynika z poczucia wdzięczności. Jest odpowiedzią tego, kto z wdzięczności poddaje się działaniu Ducha i dzięki temu jest wolny. (…) Tylko w dobrowolnej wdzięczności prawdziwie rozpoznaje się Pana. Niczemu nie służy i do niczego nie prowadzi ukazywanie misji i głoszenia Ewangelii jako przymusu, ciężkiego obowiązku.

3. Pokora.
Jeśli prawda i wiara, jeśli szczęście i zbawienie nie są w naszym posiadaniu, nie da się ich osiągnąć dzięki własnym zasługom, Ewangelia Chrystusa może być głoszona jedynie z pokorą. Nie można myśleć o służbie misji Kościoła, okazując arogancję osobiście lub poprzez całe systemy pełne pychy, które zniekształcają nawet dar sakramentów i najbardziej autentyczne słowa chrześcijańskiej wiary.

4. Ułatwiać, nie komplikować.
Kolejny wymiar autentyczności misyjnych działań odsyła nas do cierpliwości Jezusa, który zawsze z miłosierdziem towarzyszył osobom w kolejnych etapach wzrastania. Pośród wielkich ograniczeń ludzkich malutki krok może ucieszyć Boże serce bardziej niż duże postępy tych, którzy idą naprzód bez żadnych trudności. (…) Serce misjonarza rozpoznaje rzeczywiste możliwości konkretnych osób, z ich ograniczeniami, grzechami, słabościami, i staje się on „słabym dla słabych” (1 Kor 9,22).

5. Bliskość realnego życia.
Od zawsze Jezusowe przesłanie zbawienia dociera do ludzi tam, gdzie są i takich, jacy są, w ich bieżącym życiu. Miejsce misjonarza jest w codziennym życiu ludzi, uczestnicząc w ich potrzebach, nadziejach i problemach.

6. „Sensus fidei” Ludu Bożego.
Działanie Ducha Świętego wyposaża Lud Boży w „poczucie” wiary, które pomaga mu nie błądzić, gdy wierzy Bogu nawet jeśli nie zna uzasadnień i formuł teologicznych, by zdefiniować to, co przeżywa.

7. Priorytet miłości do najsłabszych i ubogich.
Każdą działalność misyjną, jeśli jest inspirowana Duchem Świętym, cechuje miłość do ubogich i najsłabszych. Osoby zaangażowane bezpośrednio w inicjatywy i struktury misyjne Kościoła nie mogą nigdy usprawiedliwiać braku zainteresowania ubogimi, tłumacząc się – jak to często bywa w niektórych środowiskach kościelnych – koniecznością skoncentrowania energii na priorytetowych zadaniach misji.

Tłum. s. Monika Juszka RMI/PDM

CAŁOŚĆ PRZESŁANIA PAPIEŻA FRANCISZKA DO PAPIESKICH DZIEŁ MISYJNYCH 
Fot. cathopic.com

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna