Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Watykańska dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka ogłosiła w Tygodniu LaudatoSi' ROK LAUDATO SI' (20 V 2020 - 24 V 2021). Jest to specjalny "Jubileusz dla Ziemi", dla ludzi i dla wszystkich stworzeń. Przypada on w piątą rocznicę ogłoszenia przez papieża Franciszka encykliki „Laudato si' (w trosce o wspólny dom). Encyklika ta jest swojego rodzaju przewodnikiem moralnym i duchowym postępowania wobec całego stworzenia, przewodnikiem budowania solidarności i braterstwa.

Obecna sytuacja związana z agresywnym "atakiem" Sars-Cov-2 i jego globalnymi skutkami domaga się - jak zauważa dykasteria - odpowiedzi natychmiastowych, całościowych i wielopłaszczyznowych. Świat nie może czekać. Ten czas jest odczytywany jako "kairos", specjalny czas łaski, by ze "zgliszczy naszych planów i nadziei" odbudować nową Bożą formę życia.
Papież Franciszek marzy, że ten rok dla Ziemi bardziej nas zjednoczy w MIŁOŚCI, WSPÓŁCZUCIU i SOLIDARNOŚCI. Cały świat jest zaproszony, by wziąć udział w tym pięknym święcie celebrowania ŻYCIA.
W Papieskich Dziełach Misyjnych w związku z Rokiem i Tygodniem Laudato si' podjęliśmy szereg inicjatyw - cykl #EKO-wtorki (na FB Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci) zaprasza do refleksji nad papieską encykliką, przedstawia świadectwa misjonarzy i działania z terenu naszych młodych misjonarzy i animatorów misyjnych, promujemy EKO-modlitwę i refleksje zmierzające do podjęcia przemiany stylu życia i papieskiego przesłania "mniej znaczy więcej".

Na ogłoszony w programie roku "CZAS STWORZENIA" (1 IX - 4 X 2020 r.) i Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia przygotowany jest 5 numer "Świata Misyjnego" poświęcony treściom encykliki Laudato si'. Również adwentowa, duchowa droga dzieci będzie związana z przesłaniem papieskiego dokumentu, oczywiście w aspekcie misyjnym.

Dzielimy się również filmem "JESTEM - EKO Misjonarzem", który powstał w PDMD Szamocin.


Zapraszamy do współpracy, "Jubileusz dla Ziemi" przed nami.

Więcej informacji 

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna