Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

24 maja to światowy dzień modlitw za kościół w Chinach. Zapraszamy do wspólnej modlitwy ze Stowarzyszeniem Sinicum.

W czasie wielkiego doświadczenia całego świata pandemią Covid-19, w dniach poprzedzających Święto Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, które jest Dniem Modlitwy za Kościół w Chinach, skierujmy szczególną modlitwę za Kościół w Chinach.

W Liście z roku 2007 Papież Benedykt XVI prosił cały Kościół, aby „wyrazić braterską solidarność i troskę, upraszając u Pana historii dar wytrwania w świadectwie” dla chińskich katolików (List Benedykta XVI, 2007).

Historia katolików w Chinach jest okupiona wieloma cierpieniami, które odebrały życie wielu jego członkom. Teraz są oni dla świata przykładem wierności Bogu i Kościołowi.

Kościół, jako żywy organizm, Ciało Chrystusa, żyje dzięki ofierze Chrystusa i tych wszystkich, którzy są Jemu wierni i razem z Nim idą drogą życia. Do nich w szczególny sposób należą męczennicy.

Z wdzięcznością Bogu za te ofiary miłości i wierności składane przez jednych, aby inni mogli żyć, prośmy dziś Pana Historii, za przyczyną Maryi Wspomożycielki Wiernych, czczonej w Maryjnym Sanktuarium Sheshan koło Szanghaju, aby także dziś wiara w świecie się pogłębiła i wyraziła w coraz większej miłości do Boga i bliźniego.

Wspominając 20. rocznicę kanonizacji 120 męczenników chińskich, dokonaną 1 października 2000 roku przez Jana Pawła II, dziękujmy za te przykłady wierności Bogu i Kościołowi. Za przyczyną świętych chińskich męczenników wypraszajmy dar wiary, pokoju i pojednania dla Kościoła w Chinach, a także dla wszystkich krajów i mieszkańców świata.

Tekst nowenny dostępny tutaj 

Stowarzyszenie Sinicum

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna